בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

)6 ישראל בר ותאיר גמליאל (כוכב נולד מי האיש / מילים: מתוך תהילים לחן: ברוך חייט

בחרה: מצדה כץ-דרורי כבר שנים זה שיר תפילה, הרדמות (בזמנו) ופליאה עבורי - כשהמוזיקה נפסקת והקולות ממשיכים. בזמן הזה משום המיקוד בכוונה הפנימית ובמה שנכון תמיד - בלי תלות במאורעות סביב.

מִי הָאִי ׁש הֶחָפֵץ חַּיִים, אֹוהֵב יָמִים אֹוהֵב יָמִים לִרְאֹות טֹוב. נְצֹר ל ְׁשֹונ ְָך מֵרָע ּושְׂפָתֶי ָך מִדַּבֵּר מִרְמָה סּור מֵרַע, ע ֲׂשֵה טֹוב ּב ַּק ֵׁש ׁשָל ֹום וְרָדְפֵה ּו.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online