בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

ארקדי דוכין יש בי אהבה / מילים ולחן: ארקדי דוכין

בחרה: חנה בכר

אהבה מנצחת הכל! אהבה מחזקת! אהבה היא התרופה לכאב!

י ֵׁש ּבִי אַהֲבָה וְהִיא ּתִתְע ֹורֵר וְת ִּגַע

ּבֵין הָאָפֵל ל ַּנִס ְּתָר ּבְעֹולָמֵנּו ה ַּמַר א ֹומְרִים ׁש ֶּי ֵׁש ע ֹוד ּתִקְוָה קֹורְאִים לָזֶה אַהֲבָה ּומְח ַּכִים לְבֹא ָּה ּבֵין הָאֶתְמֹול לֶעָתִיד ּבֵין הָאֹוצָר ל ַּתַח ְּתִית א ֹומְרִים ׁש ֶּי ֵׁש ע ֹוד ּתִקְוָה קֹורְאִים לָזֶה אַהֲבָה ּומְח ַּכִים לְבֹא ָּה ּבֵין ה ַּבִל ְּבּול לָאָסֹון ּתֵדְעּו ׁשֶּיֵׁש ּפִתְרֹון קֹורְאִים לָזֶה אַהֲבָה ּבֵין הַּזִּיּוף לָאֱמֶת ּבֵין ּכָל מָה ׁשֶחַי ל ַּמֵת י ֶׁשְנ ָּה אַהֲבָה

ַי ֵׁש ּבִי אַהֲבָה וְהִיא ּתְנַּצֵח

ּבֵין ה ַּׁשְפִּיּות ל ְׁשֵנָה ּבֵין הַּיַלְדּות לַּזִקֵנָה א ֹומְרִים ׁש ֶּי ֵׁש ע ֹוד ּתִקְוָה קֹורְאִים לָזֶה אַהֲבָה ּומְח ַּכִים לְבֹא ָּה

ּבֵין הָאֶתְמֹול לֶעָתִיד...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online