בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אביתר בנאי עד מחר / מילים ולחן: אביתר בנאי

בחרה: ליאור בוטבול - הוכברג

שמעתי את דנה ספקטור מבצעת אותו לפני כמה שבועות וכל מילה דיברה את התחושות המעורבות, העצב, השמחה, הכאב הפחד הכל יחד.

הָיִינ ּו ּפֹה ּכְבָר קֹדֶם ּבְתַפְקִיד הָפּו ְך הֲלִיכָה מְהִירָה, לְה ַּתִי ׁש אֶת ה ַּגּוף עַד מָחָר עֹוד מְעַט

אָסּור ל ְָך לַח ֲׁשֹב ּכ ְׁשֶא ַּת ּכָל ּכְָךעֲיֵפָה צְאִי לְטִּיּול לָאֹור זְרִיחָה רְחֹוקָה מֵה ַּבַיִת ה ַּׁשְבִיל לַחֲזֹר נִמְחַק הֹולֶכֶת עַל חֶבֶל ּדַק

יֶלֶד רָץ אֵלַי ְִך מְח ַּבֵק אֹות ְָך

ה ַּלֵילֹות אֲר ֻּכִים ּבְלִי לָדַעַת ל ָּמָה ּבֹורַחַת וְאֵין רֹודֵף

יֵׁש ּפִרְצָה ּבָגָדֶר ּבֵין ה ַּגְפָנִים, ּבֵין עִנְבֵי ה ַּכֶרֶם ׁשּועָלִים מְח ַּבְלִים, מְי ַּלְלִים וְנֶעֱלָמִים...

עַד מָחָר עֹוד מְעַט

יֶלֶד רָץ אֵלַי ְִך מְח ַּבֵק אֹות ְָך

נ ַּקִיף אֶת ה ַּפַארְק רַק לְהַפְסִיק לַח ֲׁשֹב אֲנ ָׁשִים עֲיֵפִים רָצִים ּבָרְחֹוב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online