בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

שלמה ארצי אנחנו לא צריכים / מילים: אבי קורן לחן: שמואל אימברמן

בחרו: ארנון ונירית ליפשיץ בחרה: ניצן ורדון

נירית וארנון: ״ותן לנו לשוב ולראותו יותר מזה אנחנו לא צריכים״ תחושת הזדהות עמוקה עם משפחות החללים והחטופים.

ניצן ורדון: תמיד השיר ריגש אותי, שיר גם של נוסטלגיה, עכשיו יושב לי בול על המצב. לא נס ליחו, רלוונטי תמיד.

ּכְבָר יָב ְׁשּו עֵינֵינּו מ ִּדְמָעֹות ּופ ִּנּו ּכְבָר נֹותַר א ִּלֵם ּבְלִי קֹול מָה עֹוד נְב ַּק ֵׁש, אֱמֹר מָה עֹוד ּכִמְעַט ּב ִּק ַׁשְנּו לָנּו אֶת ה ַּכֹל אֶתהַּג ֶׁשֶם ּתֵןרַק ּבְע ִּתֹו ּובְאָבִיב ּפָזַר לָנ ּו ּפְרָחִים וְתֵן ׁש ֶּיַחֲזֹר ׁש ּוב לְבֵית ֹו יֹותֵר מִּזֶה אֲנַחְנּו ֹלא צְרִיכִים ּכְבָר ּכָאַבְנּו אֶלֶף צ ַּלָקֹות עָמֹק ּבִפְנִים הִס ְּתַרְנּו אֲנָחָה ּכְבָר יָב ְׁשּו עֵינֵינּו מ ִּלִב ְּכֹות אָמ ּור ׁש ֶּכְבָר עָמַדְנ ּו ּב ַּמִבְחָן אֶתהַּג ֶׁשֶם ּתֵןרַק ּבְע ִּתֹו ּובְאָבִיב ּפָזַר לָנ ּו ּפְרָחִים וְתֵן ל ָּה לִהְיֹות ׁשֵנִית א ִּתֹו יֹותֵר מִּזֶה אֲנַחְנּו ֹלא צְרִיכִים

ּכְבָר ּכ ִּסִינ ּו ּתֵל וְע ֹוד אֶחָד טָמְנּואֶתל ִּבֵנּו ּבֵין ּבְרֹו ׁשִים עֹוד מְעַט ּתִפְרֹץ הָאֲנָחָה קָבַל זֹאת ּכִתְפ ִּלָה מְאֹוד אִי ׁשִית אֶתהַּג ֶׁשֶם ּתֵןרַק ּבְע ִּתֹו ּובְאָבִיב ּפָזַר לָנ ּו ּפְרָחִים וְתֵן לָנּו ל ָׁשּוב וְלִרְאֹותֹו יֹותֵר מִּזֶה אֲנַחְנּו ֹלא צְרִיכִים אֶתהַּג ֶׁשֶם ּתֵןרַק ּבְע ִּתֹו ּובְאָבִיב ּפָזַר לָנ ּו ּפְרָחִים וְתֵן לָנּו ל ָׁשּוב וְלִרְאֹותֹו יֹותֵר מִּזֶה אֲנַחְנּו ֹלא צְרִיכִים

וְתֵן לָנּו ל ָׁשּוב וְלִרְאֹותֹו יֹותֵר מִּזֶה אֲנַחְנּו ֹלא צְרִיכִים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online