בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

יהודית רביץ אסיף /

לחן: נעמי שמר

מילים: איתמר פרת

בחרה: דורית גופר

סתיו, פרדה, זיכרון ונחמה

אֱסֹוף אֶת ּכָל הַמַּעֲשִֹים, אֶת הַמִּלִּים וְהָאֹותֹות כְּמֹו יְבּול בְּרָכָה, ּכָבֵד מִשֵאת, אֱסֹוף אֶת הַפְּרִיחָה, א ֲׁשֶר גָּמְלָה לְזִכְרֹונֹות ׁשֶל קַיִץ שֶׁחָלַף בְּטֶרֶם עֵת.

אֱסֹוף אֶת כָּל מַרְאֹות ּפָנֶיה הַיָּפִים כְּמֹו אֶת ה ַּפְרִי וְאֶת הַבָּר. הָאֲדָמָה הִיא אֲפֹורָה מִתַּחַת ל ַּשְלָפִים וְאֵין ל ָּה עֹוד לָתֵת ל ְָך ּדָבָר. וְאֵין יֹותֵר גִבְעֹול חֹולֵם עַל שִׁבָּלְתֹו וְאֵין יֹותֵר נִדְרֵי וֶאֱסָרֵי, רַק הַבְטָחַת הָרּוח ּכִי הַגֶּשֶׁם בְּע ִּתֹו עֹוד יְחֹונֵן אֶת עֲפָר ָּה, בְתֹום ת ִׁשְרֵי.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online