בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

שולה חן בוא הביתה / מילים ולחן: מרגו גוריאן תרגום: אבי קורן

בחרה: עדנה גלר

הציפיה שהבן החייל שלי וכל חיילי ישראל ישובו הביתה בשלום. שיר שנוגע.

ּבֹוא ּתִרְאֶה אֵי ְך לִכְבֹוד ְָך ּפֹה הֵכַנ ְּתִי אֲרּוחַת מְלָכִים ה ַּתַּנּור ּבֹועֵרוְחַם ּבֹוא ּת ֵׁשֵב אֶל ה ַּׁשֻלְחָן אָז ּב ֹוא אָז ּב ֹוא ּכִי מְאֻחָר אָז ּב ֹוא ה ַּבַיְתָה אֵינִי רֹוצֶה לִהְיֹות לְב ַּדִי

ּבֹוא ה ַּבַיְתָה אֲנִי ּכְבָר ֹלא אֹומַר אַף מ ִּלָה ֹלא אֶהְיֶה רָעָה ּבֹוא ה ַּבַיְתָה ע ֹוד מְעַט ׁש ּוב ּבֹקֶר יִזְרַח ּולְבַד עָצ ּוב ּפֹה ּכָל ּכ ְָך ּבֹוא ה ַּבַיְתָה ּבֹוא ּתִרְאֶה ה ַּכֹל מּוכָן וַאֲנִי עֹוד קְצָת ּבֹוכָה ּומְח ַּכָה וְיִהְיֶה לִי ּפֹה עָצּוב אִםא ַּתָהעֹוד ֹלא ּת ָׁשּוב אָז ּב ֹוא אָז ּב ֹוא ּכִי מְאֻחָר אָז ּב ֹוא ה ַּבַיְתָה אֲנִי ּכְבָר ֹלא אֶב ְּכֶה ֹלא אֶצְעַק ֹלא אֶהְיֶה רָעָה ּבֹוא ה ַּבַיְתָה הִס ְּתַּכֵל ּכָל ּכְָךמְאֻחָר עֹוד מְעַט יִהְיֶה ּכְבָר מָחָר אָז ּב ֹוא ה ַּבַיְתָה

ּב ֹוא ּתִהְיֶה א ִּתִי ( ּבֹוא ה ַּבַיְתָה) ּב ֹוא ּתִהְיֶה א ִּתִי ( ּבֹוא ה ַּבַיְתָה) ּב ֹוא ּתִהְיֶה א ִּתִי ( ּבֹוא ה ַּבַיְתָה) ּב ֹוא ּתִהְיֶה א ִּתִי ( ּבֹוא ה ַּבַיְתָה) ּב ֹוא ּתִהְיֶה א ִּתִי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online