דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות דורות עד הבית

נופית

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 17:00-18:00 ׳ יום ג

דלית הראל | ריקוד ניה

09:00-10:00 ׳ יום ד | 09:00-10:00 ׳ יום א ש״ח לחודש 80 : מחיר

צ׳י קונג

אוריינות דיגיטלית

עדכון על מועד הסדנא אצל שרה גולדנברג

הרשמה: שרה גולדברג וחנה רון במועדון צוותא

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון צוותא | 09:30 ׳ יום ב

סדרות קצרות ומתחלפות אחת לשבוע

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

34

Made with FlippingBook - Online catalogs