דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות תשפ״א בדורות

צוות מרכז דורות

דוא״ל

טלפון

תפקיד

שם

michalk@zvulun.co.il

054-800015 04-8478124 054-6833007 04-8478124 052-4706633 04-8431533 04-8431570 04-8478124 04-8478124

מנכ״לית העמותה

מיכל קציר

brachas@zvulun.co.il

סגניתמנהלת עמותה, מרכזתהקתדרה, קהילהתומכת וטיולים מרכזת ואחות מרכז יום, ייזום תכניות מיוחדות תחום התנדבות ופרסום

ברכה סנדר

marcele@zvulun.co.il

מרסל חלוצי

michalA@zvulun.co.il

מזכירות, מנהלנות וגבייה

מיכל אהרון אתי דויטש ריפי שוהם נעם מרמרי

estydoitch@gmail.com

מרכזת רכש, תפעול וקפיטריה מופת לניצולי שואה, צוות מרכז יום

shoham@ry.org.il

04-8478124 noammamari@gmail.com

אחראי אחזקה

Leayaari46@gmail.com

04-8478124

צוות תפעול ומרכז יום

לאה יערי

04-8478124 subhiya1410@gmail.com

צוות תפעול ומרכז יום

סובחיה חאלדי

halutzy@gmail.com

052-4706649

אב קהילה תומכת (אושה, כפר המכבי) אחזקה דורות אם קהילה תומכת (שער העמקים)

יחיאל חלוצי

052-8728198 motherdalia@gmail.com

דליה רגב

golden.ziv@gmail.com

052-2992557

זיו גולדנברג אב קהילה תומכת (נופית, כפר חסידים, כפר ביאליק) אחראי קהילה וירטואלית - יוניפר

4

Made with FlippingBook - Online catalogs