דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות תשפ״א בדורות

תקנון ונהלי הרשמה

• ההרשמה לחוגים הינה לכל שנת הפעילות. . הצטרפות של תושבים צעירים יותר ותושבים 60+ • בכל פעילויות והסיורים תינתן עדיפות לתושבי זבולון בני מחוץ למועצה תהיה על בסיס מקום פנוי. • מספר המקומות בחוגים מוגבל השנה יותר מתמיד הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם בחוג הרצוי. השיבוץ יעשה על פי סדר מועד ההרשמה. בשל מגבלות הקורונה והצורך לעבוד בקבוצות קטנות לא ניתן יהיה להבטיח מקום ביותר מקבוצה אחת בכל סוג פעילות – במידה ונרשמתם ליותר מקבוצה אחת (למשל שני חוגי פילטיס) ייעשה השיבוץ באחת מהקבוצות בהתאם לשיקולי העמותה. במידה ולאחר פתיחת השנה יוותר מקום בקבוצות נוספות – נוכל לצרף משתתפים שנרשמו לפי סדר מועד ההרשמה שלהם. • תקופת התנסות (מותנית בהרשמה מראש): השנה ההתנסות תוגבל למפגש הראשון בלבד במהלך החודש הראשון של כל חוג/סדרה, לאחריה ההרשמה נכנסת לתוקף לכל תקופת החוג. • שכר הלימוד ואפשרויות התשלום: שכר הלימוד מחושב לחוג/קורס מלא ולוקח בחשבון את החודשים בהם ישנן חופשות וחגים ופעילויות מיוחדות. התשלום ייעשה בכרטיס אשראי או בשיק. • החזר שכר לימוד: ההרשמה לחוג/פעילות מחייבת. אין החזר שכר לימוד עקב היעדרות מלימודים/מפעילות, אלא במקרה של ביטול חוג על פי הנוהל להלן. משתתף או מדריך שחלה בקורונה, מדריך שנכנס לבידוד ואין לו מחליף וכדומה לא יתבצע החזר שכר לימוד בעבוד ביטול הפעילות. • תנאי לפתיחת הקורסים/חוגים הוא מספר משתתפים מינימלי. נוהל ביטול חוג שנתי / מנוי זום/ חוג בישוב • ביטול יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב של הנרשם, ואישור קבלתה, במשרדי העמותה. • ביטול השתתפות או שינוי בהיקף יתאפשר מיד לאחר תקופת ההתנסות של כל חוג/קורס. • במקרה היעדרות של חודשיים ומעלה ברצף, עקב סיבות רפואיות ניתן לפנות בכתב בבקשה לביטול חוג ולקבלת החזר תשלום רטרואקטיבי. העמותה מבוטחת בביטוח צד שלישי ואינה מבטחת את משתתפי הפעילויות בביטוח תאונות אישיות. ביטוח:

אנא שקלו היטב לאלו חוגים/קורסים ברצונכם להירשם. על בסיס הרשמתכם מתקבלת ההחלטה אם לפתוח חוג/קורס זה או אחר. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

5

Made with FlippingBook - Online catalogs