תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

בית האמנויות י � קידום לימוד המוסיקה והמחול ביישובי עמק יזרעאל, בחינוך הפורמלי ובח ייעוד נוך הבלתי פורמלי. טיפוח מצוינות במוסיקה ומחול. ניהול תכניות העשרה בבתי הספר היסודיים ברחבי המועצה ופרויקטים בתחום החינוך החברתי יעדים מרכזיים הגדלת מספר תלמידים המשתתפים שירות: בפעילות מוסיקלית הטמעת מערכת נוכחות דיגיטלית דיגיטציה: לניהול נוכחות המורים תחומי ליבה הפעלת מערכת העשרה במוסיקה ומחול קונסרבטוריון (מרכז המוסיקה)

1 2 3

1 2 3 4 5

בית ספר למחול צעיר ולמחול מקצועי תכניות העשרה בבתי ספר, לרבות תכנית "בית ספר מנגן" הפעלת שלוחות מוסיקה ומחול ביישובים ייזום וניהול פרויקטים בתחום החינוך החברתי ניהול קייטנות

תכנית "נגן לי" – מפגשים מוסיקליים בבתי הספר היסודיים בביצוע מורי בית האמנויות בשיתוף "סל תרבות" ביסוס פעילות בשלוחת המוסיקה בנהלל: תלמידי פנימיית כפר הנוער נהלל 90 כ- תלמידים מנהלל ויישובי הסביבה. קיום 30 וכ- הרכבים מוסיקליים בשיתוף בית ספר ויצו נהלל קיום פיילוט בתחום תכנית העשרה בית ספרית עם בתי הספר: 'עמק יזרעאל' גניגר, יסודי נהלל ו'שגיא' שריד המשך קיום מרכז מוסיקה ברמה מקצועית גבוהה ביותר 11-15 פתיחת שיעורי תיאטרון לגילי ביסוס מערך מדריכי מוגנות בבתי הספר ופרויקט "הטייסת" הקמת מסגרת לניהול קייטנות במהלך שנת הלימודים ובחופש הגדול בתי ספר יסודיים 11 ביצוע מרחבי למידה ב- קיום פרויקט "מנטורים", ליווי מתבגרים על ידי סטודנטים ושילובם במערכות החינוך

6 7

4

400 תלמידים

תלמידי 400 מוסיקה (כולל הוראה פרטנית וקבוצתית)

היחידה במספרים

5

ותלמידות מחול (כולל שלוחות)

6 7 8 9

500 תלמידי "בית ספר מנגן"

תלמידי כיתות 230 ד' המשתתפים בפיילוט העשרה בימי שלישי

תלמידים המשתתפים 2,000 כ- בקייטנות במהלך השנה

10 11

45 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator