תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

ביטחון קהילתי

פעילויות 25 מניעה ביישובי המועצה (פעילות חליפית, סדנאות והרצאות)

10 מפגשי הכשרה לבעלי תפקידים ומתנדבים

היחידה במספרים

פעולות התערבות 20 ביישובים, בנוסף אליהם יעוץ לבעלי תפקידים באופן שוטף

בתי ספר קיימו פעילויות מניעה 8 בתחומים שונים להורים, לילדים ולצוות

21 ישובים הפעילו את תוכנית מדריך מקצועי המהווה חלופה לשעות הפנאי

40 פניות למרכז הגישור אשר קיבלו מענים מגוונים ישובים הפעילו את 22 תכנית 'סיירת המחצלות' בחודשי הקיץ

6 קבוצות 'הורים ערים' במועצה

מדריכי מוגנות 12 בתי ספר 11 עובדים ב-

51 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator