מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

שירותי ציבור – חלוקה לאשכולות

77 המועצה מספקת שירותי ציבור רבים ליישובים ברמה טובה . חלק ניכר מהשירותים מתבסס על התשתיות ביישובים לרבות בתי ספר . המועצה מפעילה מספר שירותים במרכז . המועצה • אספקת שירותים במועצה היא אתגר בשל המרחקים הגדולים הקיימים בין היישובים . מאפיין זה הוביל את המועצה לעבוד באמצעות אשכולות אזוריים . במספר מושבים יש קושי לממש את שטחי הציבור בשל לאור העובדה שהשטחים בבעלות אגש " ח וקיימים בהם שימושים אחרים • • • נגישות נמוכה של האשכול המזרחי והאשכול הצפוני לשירותי המועצה באשכול המזרחי כמות מצומצמת של מתקני ספורט ביחס לשאר המועצה . • • •

79

מקרא אולמות ספורט ביישובים

עדי

חנתון

77

בריכות שחייה לחוגי המועצה

סואעד חמירה

הרדוף

אולמות תרבות לאירועי המועצה

אלון הגליל

הושעיה

הסוללים

79

77

ספריית המועצה ) נהלל (

ציפורי

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

מכללת עמק יזרעאל

גבעת אלה

אלונים

תמרת

מנשיית זבדה

כפר החורש

בית זייד כפר תק

בית שערים

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גזית

בלפוריה

היוגב

71

65

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

7

Made with FlippingBook Online newsletter