מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

אוכלוסיה וחברה – סיכום ניתוח יישובים

מושבים

קיבוצים

• כמעט כל המושבים - באשכול המרכזי . • רמה כלכלית - חברתית ממוצעת :7 . • הרכב אוכלוסייה דומה לממוצע הארצי . במושבים בהם אוכלסו שכונות הרחבה הרכב הגילאים צעיר יותר . • בחלק מהמושבים קצב הגידול של האוכלוסייה ומגמת ההתבגרות מתונים

• רמה כלכלית - חברתית ממוצעת : 7.4 • שוני בהרכב הגילאים בין קיבוצים עם הרחבה קיימת לבין ללא . הרחבה • אוכלוסיה מתבגרת ומזדקנת ( שיעור גבוה ביחס לממוצע הארצי , 14%) : תלויים בתוספת אוכלוסייה לשמירה על מרקם החיים ועל הקהילה . הרחבה קיימת או מתוכננת תסייע ב " הצערת " . הקהילה

כפרים ערביים

ישובים קהילתיים

• מרבית היישובים הקהילתיים - באשכול הצפוני . • רמה כלכלית - חברתית גבוהה ( בעיקר מתפרנסים בעבודות חוץ ) • קצב גידול האוכלוסייה הצפוי עד 2030 – : נמוך ברוב היישובים הקהילתיים אין צפי לאכלוס משמעותי של יח " ד חדשות . • המשך מגמת התבגרות האוכלוסיה כמעט בכל היישובים הקהילתיים , בחלקם ( גבעת אלה , , תמרת , שמשית –עדי ) הזדקנות מואצת יחסית .

• רמה חברתית - כלכלית נמוכה במיוחד (1-2 .) • הרכב האוכלוסייה צעיר מאוד - ריבוי ילדים ושיעור נמוך של בני 65+ , ההרכב לא צפוי להשתנות הרבה ב - 2030 .

לפירוט נתונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

8

Made with FlippingBook Online newsletter