מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

תחומי פיתוח בניתוח כלל מועצתי .

, בשאלון דירגו העונים 3 תחומים עיקריים לפיתוח ברמת

מבין 8 תחומי הפיתוח שהוצגו

אזורי מסחר 12%

חקלאות 17%

. המועצה בשקלול כל התשובות שנתקבלו בחרנו להציג את ארבעת תחומי הפיתוח שדורגו ראשונים . .1 הייטק .2 חקלאות .3 תיירות .4 מוקדי השכלה נתונים אלו מבליטים את החשיבות הרבה שניתנת לתחום התיירות במרחב , הכפרי יחד עם השמירה על החקלאות פיתוח מוקדי השכלה והצורך להיות בחזית הטכנולוגיה .

מוקדי השכלה 14%

תיירות 17%

מלאכה זעירה 6%

הייטק 19%

שירותים 5%

תעשייה 9%

10

Made with FlippingBook flipbook maker