מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב בית שערים | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

3.6.19 במזכירות היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת : היישוב • במושב הרחבה קהילתית ותיקה , ההרחבה נבנתה במספר מנות ואוכלסה ות/ בבנים בעלי של הנחלות ותושבים נוספים ( מגרשי בעל מקצוע וכדומה ). תושבי ההרחבה משולבים היטב בקהילה ומעורים בנעשה . ביישוב • הישוב י"ע מנוהל ועד מקומי ואגש המאגד ח" בעלי את הנחלות . בלבד • גם התושבים שאינם ח" אגש חברי מעוניינים להמשיך בפיתוח אשר מתון יאפשר את המשך הפעילות החקלאית במושב ושמירה על הצביון הייחודי . המושב של • לבעלי הנחלות במושב זכויות בניה נרחבות ואפשרות לפיצול , מגרשים מעטים מימשו זכויות .אלו העיכוב במימוש נובע מעלויות גבוהות אשר מאוד מונעות מבעלי הנחלות לממש זאת בני עבור משפחתם . • שומרים לאורך על שנים פעילות סגורה לתושבי המושב רצון מתוך לשמור בידול על מרמת ישי השכנה ולדעתם מעוניינת לספח המושב שטח את . אליה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

15

Made with FlippingBook HTML5