מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

"חושך על פני תהום" רצח ילדים

Shutterstock

1 אתי אבלין

להיות עמוקות וקשות, בעיקר כאשר מדובר באובדן טראומטי של ילד. מוות אלים של ילד מכיל אלמנט כפול של פתאומיות, המקשה את תגובת השכול ועלול להוביל את האדם האָבֵל Stroebe, Schut, & Van den Bout,( לחוות שכול מורכב ), שכן מותו של ילד לעולם אינו מתרחש בזמן "מתאים". 2013 זאת ועוד: הקושי בקבלת אובדן של ילד מחריף במצבים שבהם Rando,( ההורה מנוע מלראות את גופת ילדו אם זו הושחתה .)1986; Raphael, 1983 טראומה עקב אובדן מוכרת לנו כבר מספר בראשית (פרק ל"ז, פסוק ל"ד) – דמותו של יעקב בולטת בעוצמה לאחר האובדן הטראומטי של בנו יוסף. אפשר להגדיר את הדרך complicated( שבה הוא התמודד עם האובדן אֵבֶל מורכב :)bereavement וַיִּקְרַע יַעֲקֹב שִׂמְלֹתָיו, וַיָּשֶׂם שַׂק בְּמָתְנָיו; וַיִּתְאַבֵּל עַל-בְּנוֹ יָמִים רַבִּים. לה וַיָּקֻמוּ כָל-בָּנָיו וְכָל-בְּנֹתָיו לְנַחֲמוֹ, וַיְמָאֵן לְהִתְנַחֵם, וַיֹּאמֶר כִּי-אֵרֵד אֶל-בְּנִי אָבֵל שְׁאֹלָה; וַיֵּבְךְּ אֹתוֹ אָבִיו. אֶבלו של יעקב נמשך שנים רבות והוא ממאן להתנחם. יעקב מתאר את "שני ימי חייו" מאחר שהוא מבין שאחרי אובדן טראומטי של ילד ימי חייו מתחלקים לשניים – עד האסון ולאחריו. סיפורו של יעקב מתאר שכול ואֵבל מורכב וקושי רב

רצח הוא אירוע דחק טראומטי, בעיקר עבור המשפחה, אך גם עבור הקהילה והחברה בכלל. נמצא כי בני משפחה שחוו תגובות של אובדן טראומטי נתונים בסיכון לפתח פוסט- טראומה וכן תגובות קשות שבעטיין ממשיכים לחוש מצוקה Murphy, Johnson, &( רגשית ללא הקלה לאורך שנים .)Lohan, 2003 ילדים שחווים אובדן של אח שנרצח מתמודדים בד בבד עם טראומת האלימות ועם הסטיגמה. הספרות המקצועית העוסקת בטראומה ובהפרעה פוסט-טראומטית נוכחת במחקרים רבים . השפעות האובדן יכולות Wiseman & Barber, 2008((

ד"ר אתי אבלין, עובדת סוציאלית קלינית, היא מומחית בתחום אובדן ושכול; יו"ר שותפה במרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי; מרכזת תחום 1 אובדן ושכול בבית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

נקודת מפגש I 30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker