מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

האם למדנו את הלקח והאם נוכל להציל את הילדים הבאים? העברת מידע בין הרשויות והשינויים מאז דוח ועדת וינטר Shutterstock

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker