מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

צוות המערכת – יו"ר המערכת, מכון חרוב גב' נעמי גוטמן – עורכת ראשית, מכון חרוב גב' יפה ציונית – אוניברסיטת בר-אילן ד"ר שירלי בן-שלמה

– מכון חרוב עו"ד עפרה בן-מאיר – משרד המשפטים עו"ד תמר פרוש – המחלקה לשירותים חברתיים, מודיעין עילית גב' מיקי מילר עריכת לשון, עיצוב והפקה ורדה בן-יוסף עריכת לשון: אלי דייץ' עיצוב כתב העת ולייאאוט: לילך מנטש גרפיקה ועימוד: gettyimages / ImaginGolf צילום על העטיפה: דפוס מאור וולך בע"מ הדפסה:

9765418 מכון חרוב, קמפוס הר הצופים, ירושלים כתובת המערכת: 077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il אתר מכון חרוב: nomig@haruv.org.il לתגובות:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker