מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

תוכן העניינים

דבר העורכות יהודה אטלס | שני אוגרים מעט מדי, לא מאוחר מדי ד"ר יצחק קדמן | הטיפול בהתעללות בילדים ומה צריך ואפשר לעשות "התשמע קולי" השתתפות ילדים, חקיקה ושינוי תרבות ארגונית כמנוף להתמודדות חברתית עם תופעת ההתעללות עו"ד ורד וינדמן | בילדים פרופ' אשר בן-אריה | עשור לחרוב שירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם מרים נבות, | התפתחויות, הישגים וקשיים שעלו ממחקרי מכון ברוקדייל בשני העשורים האחרונים יואה שורק, ד"ר רחל סבו-לאל ודליה בן-רבי חושך על פני תהום ד"ר אתי אבלין | רצח ילדים האם למדנו את הלקח והאם נוכל להציל את הילדים הבאים? עו"ד כרמית פולק-כהן | העברת מידע בין הרשויות והשינויים מאז דוח ועדת וינטר ועו"ד דניאלה זלוטניק ילדים להורים בסכסוך גירושין סימונה שטיינמץ | השינויים החברתיים, המחקר והשינוי במדיניות ובטיפול לילה כיום יאיר מירי חזן-רוסמן ויעל בלה-אבני | על עבודה עם משפחות בהזנחה חרדים לקהילה מוגנת טלי שלומי | תהליך הכשרתם של אנשי מקצוע לטיפול בפגיעות מיניות בילדים בחברה החרדית "אבנים שחקו מים" שינוי פני השטח של החברה החרדית בנושא פגיעות מיניות בילדים מנקודת מבטה של אשת מיקי מילר | מקצוע שעובדת בקהילה החרדית מבט על יישום מדיניות בתחום של פגיעות בילדים בחברה הערבית בישראל ד"ר חנין אליאס וד"ר רג'דה אלנאבולסי | התבוננות לאחור ומבט לעתיד פגיעה בילדים והזנחתם בחברה הפלסטינית בישראל אסמהאן סמרי | ריאיון עם פרופ' מוחמד חאג' יחיא

6 9 10

16

20 24

30

34

38

42

46

50

54

58

מדורים

מרכז הגנה בית לין ירושלים, | פנקס כיס לאנשי המקצוע מפגיעה לרגיעה – ד"ר דפנה טנר ונועם תרשיש ענת אופיר | שלוש שנים למיזם מהל"ב מניעת התעללות בילדים והזנחתם –

62

מפגש בשטח

66

מפגש חרוב

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker