מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

מירי חזן-רוסמן ויעל בלה-אבני

– ההתערבות אינה הכרה בהורים כפרטים בעלי צרכים מתמקדת רק בתפקוד ההורי אלא גם ברווחתם האישית של ההורים, במצבם ובצורכיהם הרגשיים. – לעיתים קרובות טובת הילד וטובת מוגנות וטובת הילד ההורה כרוכים זו בזו, משום שכאשר רווחתו של ההורה עולה – הוא מסוגל לדאוג טוב יותר לצורכי ילדיו, וכך גם ההיפך. לצד זאת נעשית הערכה של מצב הילדים בתחילת התהליך ולאורכו, בבדיקה מתמדת של שלומו של הילד ומוגנותו. – הנחת המוצא היא שאי דגש על מצב רגשי ולא רק תפקודי אפשר להפריד בין שני היבטי חיים אלו, הן של ההורים והן של ילדים. על כן ההתערבות מכוונת להטבה ולמענה לצרכים רגשיים ולא רק תפקודיים. – שיטת העבודה ברמה היישובית התערבות מכוונת תוצאות . לכל משפחה 2 וברמה המשפחתית היא שיטת המודל הלוגי נבנית תוכנית התערבות על בסיס מודל לוגי, ומוגדרים המאפיינים, הצרכים, תוצאות הביניים והתוצאות הסופיות, ובהתאמה – התשומות והתפוקות. בהמשך נבנה מודל לוגי יישובי המבוסס על סך המודלים המשפחתיים. אמצעי זה מאפשר תוכנית התערבות מותאמת לצרכים וכן מעקב אחר תהליכי שינוי והתקדמות. – כל השירותים המוצעים למשפחות ניתנים הנגשה וזמינות בגמישות ובזמינות מקסימלית מכל הבחינות, הן האנושית הן המעשית. למשל: מרבית ההתערבויות נעשות בשעות המותאמות לבני הבית ומתקיימות בבית המשפחה (אלא אם כן היא בוחרת אחרת), ואנשי המקצוע תמיד ייתנו למשפחה את מספר הטלפון האישי שלהם מתוך רצון להיות כתובת רלוונטית. איך זה קורה? מוטיבציה אלא אפילו ביטחון עצמי. בפעמים הראשונות שהמלווה הגיעה ושאלה מה נרצה לעשות, לא ידעתי מה לומר לה. הכול נראה לי ענק ובלתי אפשרי. אני חושבת שכל המהות של התוכנית זה לקחת את המשפחה כחטיבה אחת ובד בבד גם כיחידים. כל אחד מהמשפחה זוכה ליחס אישי, רואים אותו וערים לצרכים שלו, לפעמים זה כבר חצי מהפתרון. התוכנית נותנת עמוד שדרה ומעמידה את המשפחה ואת חברי המשפחה על הרגליים. בכולנו יש כוחות, רק החיים לעיתים חובטים בנו. הושיטו לנו יד כדי שנטפס למעלה..." (משתתפת במיזם) "התוכנית גרמה למוטיבציה שלי לעלות על פני השטח. היא הייתה קבורה תחת שכבות של כאב. לא רק

"בתחילת השנה מ' הגיעה עם פערים בולטים בכל תחומי הלמידה – קריאה, הבנה וכתיבה. כמו כן סבלה מדחייה חברתית עזה – נהגו לנקות במגבון את הכיסא שישבה עליו, הייתה מופיעה בבית הספר ברישול ובחוסר ניקיון (סבלה מהרטבות), בתחילת השנה התנהלה באטימות ובאדישות כלפי החברה. כרגע החברה חשובה לה והיא מבינה את הצורך ויוצרת קשרים חברתיים (יש עוד מקום לשיפור...). ...כעת מ' שמחה, מלאת מוטיבציה להצלחה, משתפת בחוויות אישיות ומתקשרת יפה עם חברות. מעמדה בכיתה השתפר מאוד!! קוראת בקצב ובדיוק תואם גיל ומבינה באופן עצמאי, ורכשה אסטרטגיות להבנה... התוכנית העניקה למ' עזרה בכל התחומים, ואכן גילו שיש לילדה הרבה כישורים שלא ראו אותם בכלל בתחילת השנה…" (צוות חינוכי, על משתתפת במיזם) הנחת העבודה של המיזם היא שמערכת הלקוח היא המשפחה כמכלול והפרטים בה כנפרדים, ותוכנית ההתערבות בנויה באופן ייחודי עבור כל משפחה. , יצירת קשר ואינטייק התהליך שעוברת משפחה כולל ובמסגרתו מתקיימים ארבעה עד שמונה ביקורי בית, היכרות עם כל בני הבית, תצפיות, קשר עם כלל המסגרות החינוכיות והטיפוליות הרלוונטיות ועוד. אבחון המבוסס על כלי חדשני לאבחון, לאחר מכן נעשה הכלי פותח על-ידי הערכה ומעקב אחר מצבי הזנחה. קריטריונים (על רצף 34 צוות המחקר של המיזם, והוא כולל ) – בחמישה תחומי הזנחה (פיזית, רגשית, רפואית, 5-1 של חינוכית והשגחה ופיקוח). עם תום שלב המיזם יועבר הכלי למשרד הרווחה לשימוש רחב היקף. נבנית תוכנית התערבות לאחר אבחון והערכת הצרכים, עם עו"ס המשפחה והמשפחה עצמה, מבוססת מודל לוגי תוכנית שמביאה בחשבון את כלל הפרטים במשפחה, ואת המשפחה כמערכת. תוכניות ההתערבות יכללו את הרכיבים האלה – כולם או מקצתם: טיפול רגשי בילדים, טיפול רגשי בהורים, טיפול זוגי ומשפחתי, הדרכה והקניית מיומנויות בתחום ההורות וניהול המשפחה והבית, הדרכה והקניית מיומנות לילדים, מענים קהילתיים וקבוצתיים המכוונים להפגת בדידות ויצירת קבוצת השתייכות, תהליכי מיצוי זכויות וחיבור לשירותים, וכן סיוע חומרי גמיש למשפחות.

מודל לוגי מציג באופן גרפי וברמת פירוט גבוהה יותר רכיבים מרכזיים של המאפיינים, הצרכים, התשומות והתפוקות והתוצאות של תוכנית התערבות. 2 המודל מדגים באופן חזותי את הקשר בין אותם רכיבים. זהו כלי בעל שימוש נרחב שבאפשרותו לספק מידע לתכנון, להשגת מימון ולהערכת תוכניות התערבות, מרמת הלקוח הבודד ועד לאוכלוסיית לקוחות, וכן לשמש לתכנון, להמשגה ולמעקב אחר שינויים ברמת הארגון.

נקודת מפגש I 44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker