מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

חרדים לקהילה מוגנת תהליך הכשרתם של אנשי מקצוע לטיפול בפגיעות מיניות בילדים בחברה החרדית

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker