מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

מפגש חרוב

מניעת התעללות בילדים והזנחתם

שלוש שנים למיזם מהל"ב

משתתפי החממה לעידוד יוזמות למניעת התעללות ילדים והזנחתם, בביקור בבית לין

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker