מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

שהשקיעו מזמנן וממרצן ותרמו לתוצאה הסופית של גיליון זה, כפי שעשו בגיליונות הקודמים של נקודת מפגש. הן צועדות עימנו דרך ארוכה – עשור של עשייה.

שכמעט שלא חלה התקדמות במניעה של רצח ילדים. יש המלצות מקצועיות מפורטות ובנות ביצוע, אך הן כמעט שאינן פורסת בפנינו את חוויית האובדן ד"ר אתי אבלין מיושמות. בעקבות מוות של ילד ואת ההשלכות ארוכות הטווח של החוויה הקשה במשפחות שאירע בהן רצח כזה. כותבות שתיהן על התהליך שעברה טלי שלומי ומיקי מילר החברה החרדית בכל הקשור לפגיעות מיניות, משתי זוויות: האחת – התהליך שנעשה במכון חרוב להכשרתם של אנשי מקצוע לטיפול בפגיעות מיניות בילדים בחברה החרדית, והשנייה – שינוי פני השטח של החברה החרדית בנושא של פגיעות מיניות בילדים, וקבלת אחריות קהילתית לצד טיפול בנפגעים – מנקודת מבטה של אשת מקצוע שעובדת בקהילה זו והייתה מהראשונות שהובילו את השינוי בתחום זה. מספר פרופ' מוחמד חאג'-יחיא על אסמהאן סמרי בריאיון של דרכו בתחום המחקר של אלימות במשפחה ופגיעות בילדים, על הגורמים המונעים את השינוי המערכתי בנושא אלימות כלפי ילדים, ועל ההשפעות הנפשיות של חשיפת ילדים ובני ד"ר חנין נוער לאלימות ועל האתגרים לעתיד לבוא. החוקרות כותבות על פגיעות בילדים אליאס וד"ר רג'דה אלנאבולסי בחברה הערבית בישראל בהיבטים השונים של הבעיה – הגדרתה, היקפה, הבנת גורמי הסיכון שלה וסוגיית הפנייה מספר על מירי חזן-רוסמן לעזרה של ילדים. מאמרה של מיזם "מפגש" למשפחות בהזנחה שקרם עור וגידים ואף נחל יעבור כולו להטמעה במשרד הרווחה. 2019 הצלחה, ובשנת סוף סוף נושא ההזנחה, שהוא תחום הפגיעה השכיח ביותר, מפסיק לסבול מהזנחה ומקבל את המקום המקצועי הראוי לו. ד"ר דפנה המדור מפגש בשטח מציג הפעם פרויקט ייחודי של צוות מרכז ההגנה "בית לין" יחד עם טנר ונועם תרשיש הכינו עבורכם, אנשי המקצוע, כלים מעשיים בירושלים להתמודדות עם זיהוי מקרים של פגיעה מינית בילדים. בכל גיליון יוצג פרק מפנקס זה. במפגש חרוב מופיע מאמרה של על מיזם מהל"ב – מיזם למניעת פגיעה בילדים, ענת אופיר ועל ההתקדמות בתחום מאז הוקם לפני כחמש שנים. העיסוק בהזנחה ובמניעה, שלא היו על סדר היום המקצועי לפני עשור, מצביע על התבוננות מקצועית חדשה, מתקדמת ופורצת דרך בתחום הטיפול בפגיעה בילדים. לסיום, אנו מבקשות להודות מקרב לב ליוצר יהודה אטלס שהסכים, ברוחב ליבו, לתרום לכתב העת שלנו שיר שטרם פורסם. השיר "שני אוגרים", שמופיע בגיליון זה, יראה אור בעתיד בספר שירים על ילדים בסיכון. תודה לברכה ווייס על עזרתה הנדיבה בניקוד ובהגהה של השירים המובאים בגיליון.

קריאה מועילה!

אנו מבקשות להודות לחברות צוות המערכת של נקודת מפגש

I נקודת מפגש 7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker