מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

יכולים להיות גם עדים נפלאים. במילותיה של פרופ' הרשקוביץ': "לילדים יש כוחות מדהימים. אפילו לילדים שנחקרו מגיל שלוש". היא מספרת על מעורבותה במחקר של חקירות ילדים בני שלוש: "רואים במחקר הזה כי ילדים צעירים אלה יכולים להיות מרואיינים קומפטנטיים. הנקודה הקריטית היא שיתושאלו בדרך נכונה התפתחותית. מוצאים למשל כי ילדים בטרום חובה יכולים לענות על שאלות ברצף, ולענות על רובן 80-100 בצורה רלוונטית. ברוב המקרים הילדים עוקבים אחרי החקירה, ומספקים את האינפורמציה, ברמה מטה-קוגניטיבית יודעים מה סיפרו, ומסוגלים לבנות את הנרטיב שלהם - ולהוסיף עוד ועוד פרטים. תיאור פשוט ובהיר שממנו יכולים להבין מה קורה להם - אך ורק כשמראיינים בצורה קומפטנטית. עם דגש על האיך". חוקרי הילדים בישראל פועלים מתוקף החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת , המסמיך את 1955- ילדים), תשט"ו חוקרי הילדים לבצע ראיונות חקירה ולהעריך את מהימנות עדותם של ילדים בעבירות מין ובעבירות של 14 עד גיל אלימות חמורה. החוק נחשב לראשון וייחודי בעולם, מאחר שהוא עוסק בהגנה על הילד בהליך הפלילי כדי שהגנת הילד וטובתו יישקלו בנפרד משיקולים הנוגעים להליך הפלילי. לאור שביעות הרצון מעבודתם המקצועית של חוקרי הילדים, הטיל עליהם המחוקק לחקור גם אנשים עם מוגבלות שכלית על פי חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), .2005- התשס"ו בתחילה עורר החוק התנגדות, בשל הצורך להתמודד עם אוכלוסייה לא

ההיסטוריה של התפקיד הוטלה המשימה לחקור ילדים על קציני הנוער בשירות המבחן 1984- ב חקירות. עם השנים עלה הביקוש 100- לנוער. בשנה הראשונה התבצעו כ חקירות!). בעקבות העלייה בביקוש 10,000- נעשו יותר מ 2009 (בשנת התחיל להתגבש הצורך בתפקיד ייחודי, הדורש כלים ותורה מקצועית. בשנת נכנס לתוקפו חוק הליכי חקירה והעדה, שמשמעותו היא שאנשים עם 2007 מוגבלות שכלית ייחקרו על ידי חוקרי הילדים. הליך חקיקתי זה לא לווה בתוספת כוח אדם כמתבקש. היום, ביוזמת מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים מר נחום איצקוביץ' 2011 - לאור הגידול במספר הבקשות לחקירה והגידול בכוח האדם (בשנת חוקרי ילדים) - הוקמה ועדה שמטרתה לבדוק את הנושא 100 תמנה היחידה של הפרדת חקירות הילדים משירות המבחן ובניית שירות ייחודי.

אפשר להגיע להישגים מסוימים. חלקיים אמנם, אך מיוחדים, זאת לאור הסטת קשב, גירוי נוירולוגי, שימוש בתרופות, וחוקרי הילדים לומדים להתחשב בכך". השנה האחרונה הייתה שנה שבה חוקרי הילדים היו חשופים יותר לעינה של התקשורת, משום שהחליטו לצאת למאבק נגד עומס העבודה הבלתי סביר והתחושה שהנפגעים העיקריים הם הילדים שנפגעו. צור מבהירה: "בשנים האחרונות חל גידול במספר הפניות לחקירת ילדים, נוספה אוכלוסיית האנשים עם צרכים מיוחדים, אך ללא תוספת תקנים. אי לכך נוצר תור המתנה". התור הארוך והמחסור בתקינה הגיע לתקשורת ולוועדות הכנסת. בהנהלת המשרד יצאו למאבק מול האוצר. השר והמנכ"ל התערבו אישית מול האוצר ונלחמו לקבל תוספת 19 קיבלו תוספת של 2010- תקנים. ב משרות 77 תקנים, וביחידה יש היום חוקר. נוסף על כך, המשרד קיצר מאוד את הליכי המכרזים לקליטת חוקרים,

מוכרת. הם כבר אינם חוקרי ילדים בלבד, אלא אמורים לחקור גם מבוגרים עם צרכים מיוחדים! רונית צור מספרת כי לאחר תהליך של חשיפה ולמידה שעשו, גילו כי האוכלוסייה הזאת זקוקה מאוד להם ולמומחיותם בריאיון מותאם מבחינה התפתחותית, ולו בשל הסיכון הרב שאוכלוסייה זו נתונה בו: עצם הפגיעוּת הראשונית מגבירה את הסיכון לפגיעה בהם, וחקירה שאינה מותאמת למוגבלותם עלולה לגרום להם אי-צדק. פרופ' הרשקוביץ' מספרת על עדכון כלי החקירה באמצעות הרחבות ועיבודים חדשים לחקירות של אנשים עם צרכים מיוחדים ושל ילדים עם הפרעות התפתחותיות: אוטיזם, אספרגר, לקויות למידה, היפראקטיביות, פיגור קל ובינוני. את החקירות ואת החוקרים מלווה מחקר רציף, הן בעבודה עם ילדים והן בעבודה עם אוכלוסייה בוגרת עם צרכים מיוחדים. כל המאפיינים שהוזכרו עד כה מקבלים דגש ודורשים רגישות רבה. "צריכים להבין שאִתם

נקודת מפגש 14

Made with FlippingBook - Online catalogs