מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 20 - ספטמבר 2020

השפעות משבר הקורונה על 1 ילדים ובני נוער בסיכון

shutterstock

¹ טל ארזי ויעל סבג

שיחידים ומשפחות שהו ימים רבים בסגר בבתיהם ולא יצאו למסגרות עבודה, לימודים ופנאי. לשילוב בין החרדה הקיומית- בריאותית ובין הלחצים הכלכליים והמשפחתיים יש פוטנציאל להגביר את מצבי הסיכון של ילדים ובני נוער, ובייחוד של אלו אשר הבית מהווה סכנה עבורם. לצד הסיכון הגובר, מערכות התמיכה האוניברסליות והייעודיות המלוות ילדים ומשפחות בימים כתיקונם פעלו במתכונת מצומצמת או הושבתו לחלוטין. גם לאחר ביטול הנחיות הסגר (נכון לזמן כתיבת הדברים, יוני ), רבות מן המערכות הללו טרם חזרו לשגרת פעילות, 2020 ובכך פחתה היכולת לאתר את אותם ילדים ובני נוער ואת ההחמרה במצבם, וכן היכולת לסייע להם ולמשפחותיהם, דווקא בתקופה זו. למשבר הקורונה על מאפייניו הייחודיים השלכות אוניברסליות על כלל הילדים ובני הנוער בישראל בכל תחומי החיים: הבריאותי, הרגשי, החברתי והלימודי. עם זאת, במאמר זה ייסקרו השפעותיו של המשבר על ילדים ובני נוער בסיכון מתוך

הקדמה הכריז ארגון הבריאות העולמי על המחלה 2020 בחודש מרץ שנגרמתעל ידי נגיףהקורונה "מגפה עולמית" (פנדמיה). בעקבות זאת הכריזו מדינות ברחבי העולם, ובהן ישראל, על מצב חירום והודיעו על הגבלות והנחיות שמטרתן ליישם את עקרון הריחוק ). יישום ההנחיות הביא לידי כך social distancing( החברתי

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2020/05/Children-and-youth-at-risk-and-corona.pdf : לקריאת המסמך המלא ראו 1 ד"ר טל ארזי היא עובדת סוציאלית, חוקרת בכירה וראש צוות חשיבה תוצאתית במכון ברוקדייל. יעל סבג היא עובדת סוציאלית וחוקרת בצוות 2 חשיבה תוצאתית במכון ברוקדייל.

נקודת מפגש I 10

Made with FlippingBook flipbook maker