מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 20 - ספטמבר 2020

בין העולמי לאישי משבר קורונה אתגרים והזדמנויות

2020 , אלול תש"ף, ספטמבר 20 גיליון

Made with FlippingBook flipbook maker