מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 20 - ספטמבר 2020

ילדים כן נפגעים מקורונה מה אפשר ללמוד מהאתגרים שזימן משבר הקורונה לילדים ונוער בסיכון

נקודת מפגש I 16

Made with FlippingBook flipbook maker