מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 20 - ספטמבר 2020

ילדים כן נפגעים מהקורונה

¹ ורד וינדמן ומיכל גולד

א. פתח דבר טבעו של משבר שהוא מציף, מחדד ומזקק כשלים שמקורם בימי שגרה, אולם תקופות משבר וחירום, כמאמר הקלישאה, הן גם הזדמנות. אומנם אפשר ללמוד לא מעט מהשלכות משבר הקורונה על ילדים ונוער בסיכון, על חוסנן של המערכות העוטפות אותם (התבוננות על העבר), אולם מאמר זה עניינו התבוננות צופה פני עתיד. יציאה מהשגרה, תחושת חירום, שותפות, התמקדות בעיקר, שהוא צורכי הילדים והנוער, הצורך הבלתי נמנע בגילויי יצירתיות נוכח מצב חסר תקדים – בכל אלה יחד גלום פוטנציאל כמעט חד-פעמי ללמידה, לפיתוח דפוסי פעולה חדשים ולחיזוק שיתופי פעולה לטובת ילדים ובני נוער בסיכון. לכך מצטרפת ההזדמנות לחיזוק מעמדם של אנשי מקצוע למען ילדים ונוער בסיכון, כמי שיכולים להציל, פשוטו כמשמעו, ילדים – לא מידי נגיף הקורונה אלא מתחלואים חברתיים, גופניים ונפשיים, המסכנים אותם לא פחות ואף יותר. המאמר יציג סקירה קצרהשל האתגריםשהציב משבר הקורונה לפני ילדים ונוער בסיכון; יתאר את עבודת שולחן המשנה הבין-מגזרי לטיפול בילדים בסיכון בצל הקורונה, שהוקם במשרד ראש הממשלה עם פרוץ המשבר כדי להציע מענים לאתגרים אלו, וכן יציע תובנות ראשוניות ולקחים שאפשר להפיק מאתגרי התקופה לצורך התמודדות עם משבר דומה נוסף, אם חלילה יפרוץ, ולצורך התמודדות עם אתגרי השגרה העתידית. עו"ד ורד וינדמן היא מנכ"לית המועצה לשלום הילד ויו"ר (משותפת) 1 לשולחן המשנה לשולחן הבין-מגזרי של משרד ראש הממשלה לטיפול בילדים ונוער בסיכון במשבר הקורונה, מצד החברה האזרחית. עו"ד מיכל גולד היא המתאמת הבין-משרדית למניעת עבריינות נוער במשרד המשפטים ויו"ר (משותפת) לשולחן המשנה הבין-מגזרי של משרד ראש הממשלה לטיפול בילדים ונוער בסיכון במשבר הקורונה, מצד הממשלה. האמור במאמר זה משקף עמדה אישית ואינו מייצג את עמדת הממשלה הרשמית בנושא.

shutterstock

I נקודת מפגש 17

Made with FlippingBook flipbook maker