מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 4

עיתון לקהילה המקצועית העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה 2012 ניסן תשע"ב אפריל 4 גיליון נקודת מפגש

תוכן העניינים

דבר העורכות

3

ענת זעירא, נעמי גוטמן הזכות שלהם -החובה שלנו: לדאוג לילדים נפגעי התעללות 5 אשר בן אריה

אופטימיות ותקווה במחוזות הכאב – על תכנית המנטורינג

6

לנערות שחוו מצבי קושי ומצוקה סיגל אוסטר קנב שמים את הפגיעות המיניות במרכז שירלי בן שלמה התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון

12

16

טליה חסין מי אתם ומי אנחנו? - מפגש טיפולי עם ילדים נפגעי כתות

מפגש עם תופעת הכתות

20

יעל ארזי ותמר שוורצמן "בין חושך לאור" – תופעת הכתות בישראל

26

ירדן חסן כתות: הגדרות ומאפיינים

34

איילת נעם-רוזנטל ותהי לי אמי קברי, יאיר נהוראי;

38

טליה חסין ילדים בכתות

39

פולה דוד

ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה השוהים במסגרות חוץ-ביתיות ומטופלים בקהילה: רקע, מצב ותוצאות עדנה שמעוני, רמי בנבנישתי

40

מפגש בשטח

פיתוח שותפות בין הצוות החינוכי וההורים בהתמודדות עם פגיעות מיניות 44 הילה סגל, בטי רטבו מערכת ממוחשבת לשיתוף מידע בין בתי חולים בנושא קטינים בסיכון 46 זהר סהר 2012 כנס באר שבע לשלום הילד 47 נעמי גוטמן פעילות מכון חרוב בהנחלת ידע לאנשי מקצוע בחברה החרדית 48 טלי שלומי

מפגש מקצועי

Made with FlippingBook HTML5