מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 4

בתינוק. הספרות המקצועית מצביעה על כך שפגיעה מכוונת היא-היא הסיבה השכיחה ביותר למוות בשנה הראשונה לחיים, ולא גורמים אחרים כפי שמקובל לחשוב. מכון חרוב יזם פניה בנושא לח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת הכנסת ל לזכויות הילד. במסגרת כנס באר שבע, שמכון חרוב שותף לעריכתו, הוקדש מושב שעסק בנושא מוות בקרב תינוקות. במסגרת המושב הבטיח ח"כ אורלב להמשיך לקדם את הנושא לאפיקים של פיתוח החקיקה. את הגיליון חותמת סקירה קצרה של העשייה המגוונת הנעשית במסגרת המכון. עשייה זו כוללת השתלמויות המיועדות לאנשי מקצוע במגזר החרדי, ימי עיון וכנס ארצי. אנו תקווה שהמשך פעילות מבורכת זו תתרום לשיפור שלומם, ביטחונם ורווחתם של ילדים בישראל.

את שלומם הגופני והנפשי. לשם כך יש לבנות כלים טיפוליים ייחודיים המותאמים לאוכלוסיית הילדים הזו ולהתמודדות עם תחום שבו רב הנסתר על הגלוי. אחת המטרות של ביטאון זה הינה להניע תהליכים ליצירת שינוי. בגיליון הקודם הוקדשה כתבה לנושא מוות בקרב תינוקות הקרוי בפי העם בטעות בשם הכללי 'תסמונת מוות בעריסה' שנכתבה ע"י ד"ר ענבר הרטמן. החלק הארי של הכתבה יוחד לנושא טלטול תינוקות בחודשיהם הראשונים על ידי מי שאחראי לגידולם. בכתבה הובאה המלצה לערוך בדיקה לתינוקות שנפטרו בחודשי חייהם הראשונים, שתתבצע במשולב על-ידי גורמים מתחומי הרפואה, המשטרה והרווחה. זאת על מנת לברר את הסיבות הרפואיות לצד בחינת החשש שהייתה פגיעה מכוונת

במרכז הגיליון סדרת כתבות בנושא הכתות. מכון חרוב והמועצה לשלום הילד הקדישו לנושא חשוב זה יום עיון. מטרת הכנס הייתה להפנות זרקור לעברם של הילדים שגדלים במסגרת של כתות, על מנת להבין טוב יותר את מימדי התופעה ומשמעותם כמו גם להפגיש בין כל העוסקים במלאכה. ירדן חסן מתארת בכתבתה את התופעה, איילת נועם סוקרת את התייחסות המדינה לתופעה לאורך השנים, והכתבה של יעל ארזי מציגה תאור מקרה שממחיש את נושא הכתות ואת נקודת מבטם של הילדים הגדלים במבנה משפחה פתולוגי במסגרת של כת. גם בתחום זה אנו קוראים לרשויות המדינה להגביר את המשאבים המוקצים לאיתור מהיר של ילדים נפגעי כתות ומשפחותיהם, ולפעולה נחושה שתחלץ אותם מהתופת בה נמצאים, ותבטיח

נעמי גוטמן יו"ר המערכת

פרופ' ענת זעירא עורכת ראשית

נקודת מפגש

5

Made with FlippingBook HTML5