מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 4

אופטימיות ותקווה במחוזות הכאב על תכנית המנטורינג לנערות שחוו מצבי קושי ומצוקה

סיגל אוסטר קנב

רוב הנערות מופנות על-ידי שירותים שמטפלים בנוער בסיכון, כגון עובדות נערה בלשכות לשירותים חברתיים, עמותת על"ם, בתי ספר של רשת "מפתן", פנימיות, הוסטלים של חסות הנוער וגם בשיטת "חברה מביאה חברה". תכנית המנטורינג פועלת היום באוניברסיטת תל אביב, ובארבע שנים האחרונות גם במכללה האקדמית ספיר. תכנית גדולה שהופכת נערה בסיכון להצלחה התכנית היא תכנית מיוחדת, יוצאת הנערות באות דופן בנוף המוכר לנו. לשנה אקדמית של לימודים פעם בשבוע. בכל מחזור באוניברסיטת תל נערות ובמכללת ספיר 80- אביב יש כ בתכנית נערות. ההשתתפות 50- כ אביטל קאי היא בחירה של הנערה. צדוק, דוקטורנטית לעבודה סוציאלית, : מרכזת תכנית ההכשרה בתל אביב "אין מיונים; מי שאומרת 'רוצה אני' באה. מקבלת עליה את ההשתתפות. המסר שלנו הוא שאנו מאמינות בהן, שלכל אחת יש מה לתת. מסר של קבלה ואמונה מהרגע הראשון". הן מגיעות ללא דוח סוציאלי, ללא רקע, ללא תסקיר. הסינון נעשה על-ידי הגורם המפנה. אנו מבקשים רק נתונים : "המטרה אביטל דמוגרפיים בסיסיים. היא לקבל אותן נקיות מסטיגמות ומתיוגים, לאפשר לכל אחת לבחור כיצד להציג את עצמה. ייתכן שהתכנית

נוסדה לפני עשר שנים בשיתוף פעולה של ויצ"ו, אשלים, השירות לנערות וצעירות באגף תקון של משרד הרווחה והיחידה ללימודי המשך והשתלמויות בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב. הרעיון בבסיס התכנית שיזמו והקימו ד"ר מרים גולן וד"ר מיכל קומם הוא להכשיר נערות, שחוו מצבי קושי ומצוקה ושעברו תהליך טיפולי, להיות מנטוריות לנערות במצוקה. גיל הנערות , והן מייצגות אוכלוסייה 24-16 בתכנית הטרוגנית בכל המובנים – דת (יהודיות וערביות), סוג מצוקה, אזור בארץ ומסגרת; מקצתן באות ממסגרות חוץ- ביתיות ומקצתן ממסגרות בקהילה.

זה מקום של חלומות. הוא הפך את החיים שלי מחיים של סיכון לדרך חיים מיוחדת. המקום הזה בשבילי הוא להגיד בקול רם: כן, אני יכולה. אנשי טיפול רגילים לעסוק בפתולוגיה, כמעט מתוכנתים לראות את הקשיים של הפונים, להתחבר אליהם ולעזור. מדי פעם אנחנו שומעים הרצאה על פסיכולוגיה חיובית, על עבודה עם הכוחות ונזכרים ליישם בקליניקה, עד ששוב מתפתים לפנות אל הפתולוגיה, המקום המוכר לנו בעבודה. כתבה זו תאיר את תכנית המנטורינג, תכנית שעוסקת בכוחות הטמונים בכל אדם ומדגישה אותם. תכנית המנטורינג

אביטל קאי צדוק

נקודת מפגש

7

Made with FlippingBook HTML5