מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

להיות "צהוב", אבל אין ברירה - החברה הישראלית צריכה לדעת שיש גם דברים לא טובים ולהבין שצריך לטפל בהם. נמתחה עליך ביקורת ציבורית על שלא יצאת להגן על העובדים הסוציאליים לחוק הנוער לאחר הכתבה עליהם 4- בעיתון "ישראל היום" (התפרסמה ב .)2014 באפריל עליתי לדוכן הכנסת וגם לשולחן הממשלה, והצעתי לקרוא לעו"סים לוחמי החזית החברתית - ברוח ההחלטה לקרוא לכבאים לוחמי אש. העובדים הסוציאליים הם היום האנשים שעושים את העבודה המורכבת ביותר אני מחזק את העובדים במדינת ישראל. הסוציאליים בכל הזדמנות. אנחנו - העובדים הסוציאליים ואני - גוף אחד. התגובה שלי בכל המקרים הייתה חד- משמעית, אבל כפי שאמרתי, אין מקום שלא טועים בו. העובדים הסוציאליים צריכים לפעול מתוך האמונה הבסיסית שהם עושים עבודה נהדרת ושהם חזקים די הצורך להתמודד עם ביקורת עיתונאית גם אם לעתים אינה צודקת. רק אתמול שאלו אותי אם להחריג אותם בהסכם הבא. אמרתי כן, כי חייבים לשפר את שכרם. כיצד אתה רואה את היתרונות והחסרונות שבחשיפה לתקשורת במקרה של פגיעה בילדים? האם אתה רואה בחשיפה אמצעי שמקדם את עניינם של הילדים שנפגעו? הכול צריך להיות במינון הנכון. תפקיד התקשורת - לדווח. לעתים אתה מוצא בתקשורת פרשנים שעושים עוול לצד זה או אחר, אבל גם זה חלק מההוויה שלנו. עם זאת, אסור לנו לנהל מדיניות שנגזרת ממה שהתקשורת חושבת. כל עוד שומרים על חיסיון מלא ולא מפרסמים פרטים מזהים מהחקירה או ממקום היישוב אלא מדברים על זה כאירוע, זה ראוי בעיניי. אי אפשר וגם לא נכון לשמור על דברים כאלה בסוד. אני חושב שהתקשורת משקפת לעתים התנהלות חברתית המובילה

ולפעמים אף לקבלת לשיח חברתי, החלטות. אני נזהר כשהתקשורת מנסה לצבוע את המציאות בצבע שהיא רוצה. למשל, כשפתחו ב'עליהום' על העובדים הסוציאליים – לתקשורת מותר לדווח אבל אסור לה לנקוט עמדה משתלחת. האם באמת אפשר לצייר את העובדות הסוציאליות לחוק הנוער שלנו כנשים שבאות לפגוע במשפחות? חוץ מאמירה מטופשת של איש זה או אחר – ככה הם נתפסים בציבור? אני אומר לך שלא! אנחנו צריכים לחשוף בתקשורת את המקרים שבהם הצלנו ילדים. ועשיתם את זה? בוודאי. אנחנו עושים את זה ויש עדיין קושי רב בקרב האנשים במערכת. בכל יום אני אומר לאנשי התקשורת - אתם צולבים אותנו על סיפור זה או אחר, אבל בכל יום יש מאות מקרים שבהם אנחנו מצילים חיי ילדים. זה צריך לחלחל

ספר לי קצת על הרעיון של שכירת משרד ליחסי ציבור ועל פעילותו. בכל פעם שנפגשתי עם הציבור נדהמתי מהפער בין מה שאני ידעתי, בעבר כראש עיר ועכשיו כשר רווחה, לבין מה שידוע בציבור. כשאני אומר שהם לוחמי החזית החברתית זה לא פופוליזם. מי שעושה את העבודה הם העובדים הסוציאליים. כראש עיר אמרתי לעובדות הסוציאליות לחוק הנוער: אני כל כך גאה בכן, אתם הזרקורים של העיר הזאת. ביקרתי בבתים וראיתי מאיזה מצבים חילצו ילדים שאלמלא חולצו היה גורלם נורא. ופתאום מתארגנת הפגנה מול הבית שלי, עם שלטים על חוטפי ילדים - ולא הבנתי. ראיתי שאנשים רבים אינם מבינים מה עושים העובדים הסוציאליים ואמרתי - אנחנו צריכים לקחת את הכלי הזה (התקשורת), ולהביא אנשים שיחשפו את הטוב שהעו"סים עושים. הם היחידים שיורדים לביצה החברתית.

מתוך הוראות התקשי”ר בנוגע למסירת ידיעות, פרסום )42 ברבים ופרסום ספרים (פרק 42.525 "מסירת ידיעות לעיתונאי אסורה אלא אם הוסמך למסרן על פי הוראות . כל שר יסמיך במשרדו עובדים 42.526 פסקה זו או על פי הוראות פסקה בכירים לשוחח עם עיתונאים על עניינים הנמצאים בתחום עבודתם. עובדים אלה רשאים למסור לעיתונאים ידיעות על העניין שהוא מטפל בו, והעובד יהיה רשאי למסור ידיעות על אותו עניין לעיתונאים"

שכרנו משרד יחסי ציבור שהחל לעבוד. מתקיימות פגישות עבודה שוטפות והמטרה היא עיצוב דמותו של העובד הסוציאלי ומיתוגו כלוחם החברתי. יהיה שיתוף פעולה עם מחלקת הדוברות של איגוד העובדים הסוציאליים. היעד - להוציא לאור את עבודתם הקשה והחשובה של העובדים הסוציאליים בכל החזיתות החברתיות הסבוכות בחברה הישראלית; ליצור שיח בריא עם התקשורת מתוך עמדה של פתיחות ושל הדגשת השליחות של העובדים בשטח, עם נגיעה בסיפורים אנושיים. כמובן, הכול בהתאם למגבלות החוק ומתוך שמירה על פרטיותם של מטופלים.

לציבור. אותן עובדות סוציאליות לחוק מהזמן מצילות חיים. 99%- הנוער ב זה מה שאני משדר ומבקש מהעובדים לשדר כשאני נפגש אתם בשטח. להגיד להם - רבותיי, אל תציגו מצג שווא כאילו אנחנו איננו טועים כלל. אנחנו בני אנוש. רופאים טועים, ראשי ממשלה טועים, שרים טועים וגם עו"סים טועים. אבל נקודות החוזק שלנו הן העיקר, ובעזרתן אנחנו מצילים ילדים. אני מספר לתקשורת על מצבים שבאמצע הלילה עובדת סוציאלית לחוק הנוער באה אל בית במקום שכוח אל ומוציאה משם ילד - שאילולא הוציאה אותו היה נתון בתוך שעה בסכנת חיים.

14

Made with FlippingBook flipbook maker