מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

מורכבות החשיפה של ילדים נפגעי התעללות בתקשורת אלה שורץ סקירת יום העיון השנתי של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית והמרכז הרב-תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית

. עם זאת, רק חמישית 18- המינית נמוך מ מהפניות מגיעות לאחר מכן לכדי תלונה . נתון זה מהדהד במובן מסוים במשטרה לאורך היום, כשמדברים על הסיקור התקשורתי שעלול להרתיע מהגשת תלונה. מנכ"לית האיגוד הציגה מחקר שערכה ד"ר הדס להב - על מאפייני הסיקור התקשורתי של פגיעות מיניות. מהמחקר עולים כמה עניינים בעייתיים: הצגת הפגיעה כחלק מהמציאות היומיומית; הצגה של המקרים הקיצוניים (סנסציונליזציה); שימוש בתיאורים גרפיים, לעתים על סף הפורנוגרפיה (ארוטיזציה), כדי להשיג רייטינג. לעתים קרובות הפגיעה מוצגת כתופעה אישית, ללא התייחסות להקשר החברתי הרחב יותר ולאחריות של החברה כלפי התופעה. הסיקור - שלעתים הוא פוגעני וחודרני, פוגע בכבוד הנפגעת ולעתים אף מאשים את הקורבן - עלול להביא לידי העצמת הפגיעה. לדוגמה, סיקור תקשורתי פוגעני של פגיעה מינית מהשנה האחרונה עסק

במקרה של אונס קבוצתי שביצעו כמה מהשרון. ברשת 12 נערים בילדה בת האינטרנט הוצגו התכתבויות בפייסבוק ביניהם. אף שמבחינה משפטית אין איסור לפרסם את השיחות, מבחינה אתית מדובר בהשפלה קיצונית של הילדה ובהכפשת שמה. וכל זה נוסף על הנזק שנגרם מחשיפת סביבתה להתכתבויות הללו. איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, בשיתוף עוד גופים, פועל לניסוח אמנה עם גופי תקשורת ועיתונאים, אמנה שתשמש מתווה להתנהלות אתית בסיקור פגיעות מיניות. המטרה - לגרום לעיתונאים לראות את האדם מאחורי הסיפור, להבין את הכוח שלהם לגרום לפגיעה נוספת לצד יכולתם להעלות מודעות ולהביא לשינוי חברתי. האמנה כוללת סוגיות כגון שימוש מדויק במושגים משפטיים (לדוגמה, לאחר שיש הרשעה, להפסיק לקרוא לנפגעות "מתלוננות"), הקפדה על שמירת פרטיותה של הנפגעת, והפסקת

יום העיון "סיקור תקשורתי של פגיעות מינית - בין האישי לחברתי" הוא פרי שיתוף פעולה של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית חיפה והצפון, בהנהלת שני אלוני, ושל המרכז הרב- תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית במרכז הרפואי בני ציון, בהנהלת רונית סדגר. יום העיון עסק בנושא הפגיעות המיניות בתקשורת והציג את מורכבות הנושא, על צדדיו החיוביים והשליליים. סיקור תקשורתי של ילדים נפגעי עבירה - בעיות ואתגרים בפתח יום העיון הציגה אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, נתונים כלליים על ממדי התופעה של פגיעה מינית, כפי שעולה מהפניות למרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית. לדבריה, 40,000 מרכזי הסיוע מקבלים בממוצע פניות 8,000- שיחות בשנה, מתוכן כ מנפגעי הפגיעה 64% של חדשות, וגילם

26

Made with FlippingBook flipbook maker