מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

למשך חצי שנה, 2008 מוצאי שבת, מיולי לסיוע לקורבנות תקיפה מינית. הנפגעים הוזמנו להתקשר לתכנית בעילום שם. התכנית כונתה "המגפה", ומאות אנשים התקשרו. בעקבות תכנית זו בלבד הוגשו עשר תביעות פליליות על תקיפה מינית. היוזמה השנייה הייתה של פרויקט "קול הצדק", שהיה יוזמת התביעה העירונית. זו ארגנה קבוצה של עובדים סוציאלים חרדים על מנת שתאתר ותסייע לקורבנות תקיפה מינית לדווח ולקבל עזרה טיפולית. פרויקט קול הצדק גם סייע להכשיר צוותים של מסגרות חינוך ושל מרכזים קהילתיים שישוחחו עם ילדים על מוגנות ועל מניעת פגיעה מינית. לאמתו של דבר, וכפי שגם מעידים רבנים מסוימים, היום מבינים בקהילה החרדית כי התמודדות עם סוגיית התעללות ופגיעה בילדים היא מעבר ליכולתה של הקהילה החרדית לבדה.

פעילות הקהילה החרדית למניעת פגיעה בילדים בישראל ציון דרך חשוב נוסף למודעות הקהילתית לצורך במוגנות של ילדים בישראל עשה איש החינוך וסופר הילדים החרדי המוכר חיים ולדר. ולדר החל לכתוב לילדים ולפרסם ספרים מראשית שנות התשעים. בספריו נתן מקום נרחב לעולמו הרגשי של הילד החרדי באמצעות אירועים מחייו. ולדר ראה בתפקידו שליחות חינוכית להכשיר את הילדים להתמודדויות הרגשיות שהחיים מזמנים להם. ספריו זכו לתמיכת רבנים חשובים מזרמים שונים ביהדות החרדית. בסיפורו "להתרחק מזרים" מספר ילד על פגיעה שפגע בו אדם זר ועל ששמר על הפגיעה בסוד במשך זמן רב. הוא מתאר את הפגיעה הרגשית שחווה וכן את גילוי

למודעות הילדים הקוראים את הצורך .)2009 , להישמר מזרים (הנ"ל מאמצע שנות התשעים מפעילה עמותת "בת מלך" מקלט לנשים מוכות והוסטל לנערות מהקהילה החרדית. עמותת בת מלך הפיקה את הסרט "והשיב לב אבות", שנועד להעלות את המודעות לאלימות במשפחה בציבור החרדי ולתאר את דרכי הטיפול בתופעה. הסרט מספר על נער בגיל בר מצווה הסובל מאלימות במשפחה ומתאר את התערבותם והתמודדותם של המורה, הרב והורי הילד עם מצבו והרגשותיו. הסרט נערך באופן מותאם לחברה החרדית, הופץ באלפי עותקים בקרב הציבור החרדי והעלה את המודעות לקיום התופעה של אלימות במשפחה במשפחות חרדיות ואת התמודדות הרבנים בהגנה על הקורבנות נפגעי האלימות. התקדמות חשובה נוספת הושגה בעזרת עמותת "שלום בניך". העמותה נוסדה לפני כמה שנים מתוך חיבור ויחסי אמון בין המנהיגות הרבנית לאנשי מקצוע ובראשם העובד הסוציאלי דורון אגסי, במטרה לטפל בעברייני מין (קטינים ובגירים) מהקהילה החרדית. אגסי אומר "שהחברה החרדית הבינה שהיא בבעיה, ושהכלים המסורתיים איבדו מיעילותם. התרשמותם מהגידול בפגיעות בילדים מבוססת על העלייה שחלה במספר הפניות של קורבנות פגיעה ל'קווים חמים' של מרכזי סיוע לקורבנות אונס, ועל העלייה במספר הפניות של פוגעים וקורבנות למטפלים חרדים" ). עמותת בת מלך מפעילה 2006 , (רותם קבוצות טיפול לטיפול בפוגעים קטינים ובגירים שלא חלה עליהם חובת דיווח למשטרה. הפתיחות לטיפול הקבוצתי, סבור אגסי, היא תוצאה של נגישות למטפלים שהחברה החרדית יכולה לסמוך עליהם. בעיר החרדית מודיעין עילית מופעלת תכנית "מוגנות" בשיתוף הקרן לילדים בסיכון של הביטוח הלאומי והתכנית הלאומית לילדים בסיכון. זוהי תכנית

סמינר בין לאומי בנושא: התארגנויות קהילתיות יהודיות דתיות להבנה וטיפול בילדים .2014 מכון חרוב, מרס

בן הירש 2 מייסד הארגון ניצולים לצדק מייחס את המהפכה שהתרחשה בניו יורק לתקשורת החרדית, הכתובה והאינטרנטית, למטפלים החרדים, לרבנים ולשינוי שהתרחש בקרב חברי הקהילה עצמם ביחס למודעות לפגיעות מיניות הקורות גם בחברה החרדית.

הסוד לאביו, שליווה אותו ועודד אותו .)1992 , בהגשת תלונה במשטרה (ולדר סיפור נוסף שכתב ולדר הוא "אל תעמיס לי ביסלי", על ילדה שמתוך תושייה ניצלה מפגיעת זרים. גיבורת הסיפור משתפת את הקוראים בכללים שאמרו לה הוריה כיצד להישמר מזרים ובאופן זה מביאה

/http://www.sfjny.org 2

25

Made with FlippingBook flipbook maker