סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

בסביבה

גם ו טורקי

המלחמה היתה אמנם רחוקה פיזית מ

כפר

עט כמ היא לא הורגשה באופן פיזי ו ממשי, אבל שמועות על נצחונות הגרמנים והתקדמותם הגיעו גם למקום הנידח הזה שאפילו עיתונים לא היו בו .

1943 הכל נראה

ו

שחור.

בתחילת

ביום מר ונמהר אחד נכנסו הגרמנים לכפר טורקי. הם הופיעו עם עגלות וסוסים. הם הקיפו את הכפר ועברו במהירו ת מאסם לאסם. החקלאים ניסו להחביא דברים אבל לא הספיקו. לא היה זמן להודיע לנו לצאת מהבונקר ולברוח ליער, ולכן סת ם גרגורי קוביוק לגמרי את הבור ו גם את פתח האוורור הקטן

והסו וה אותו עוד יותר עם קש. את הפרה

העמיד

םסת

על פתח הכניסה.

הזמן נמשך ונמשך ונראה לנו נצח. כמו

האוויר הלך ואזל. נל התח ו להזיע.

נ התקרב ו למצבו.

היה על סף עילפון. גם אנחנו

אאב

כאן

בכל מקרה נמות. בחנק אם

נ אמר ו לעצמ : נו

במחבוא , או כשימצאו אותנו כשנצא. ינ ניס ו לפתוח את פתח היציאה, אבל הפרה עמדה עליו וחסמה כל אפשרות מילוט. אחי נחום אמר: "תצמידו את הפה ל אדמה ותנשמו – למטה יש אולי עוד קצת אוויר ".

בשארית כוחותיו, טיפס נחום על הסולם שהיה

והדף את קופסת הפתח שעליה עמדה

בבונקר

46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker