סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

"אני לא רוצה שדם יישפך על סף ביתי", היא אמרה, "את מבינה?''

.י לעצמ

אם אני מבינה... מילמל תי גם אני

ושוב יצא תי וחזרתי ללכת, עם כיכר לחם שקיבל כ צידה לדרך מ רוז'נה, ועם המילים שהידהדו בראש י : שוב ושוב "אני לא רוצה שיישפך דם על סף ביתי".

תי

60

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker