סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

תי חלתה, ותי עזב אז

צועדת.

שוב צועדת. היאוש והעייפות סגרו עלי וכיסו אותי . לך? א לאן לא היתה לי שום כתובת ובשום מקום לא מעוניינים .יב

שקועה במחשבות הקשות האלה, כשפתאום,

הייתי

חריקות של גלגלי עגלה ודהרות

תי שמע מאחורי

. סוסים מבוהלת ומוכנה לכל רע הסתובב תי לאחור, והבחנתי בבנם של בעלי הבית שעזב תי זה עתה. בבת אחת .תי עצר הוא י הביא ל כיכר לחם, חייך אלי, שב על עקבותיו ולא אמר מילה. זה היה באמת יפה מצדו. הייתי כל כך מיוא שת , שכבר לא היה א כפת לי לה סתובב בגלוי ביום. לפעמים אימצ ית את י לעצמ דמות הרוסיה מרוסטוב, לפעמים חזר להיות , אני

תי

יהיה מה שיהיה.

62

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker