סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

1944 נכנס הצבא הרוסי לאוקראינה.

לת י בתח

מרחוק הגיעו רעמי התותחים אל הכפר וכולם ידעו שהצבא הרוסי מתקדם : דובנו נכבשה. קרמניץ נכבשה . הבאים בתור היו הכפרים . הערים כשהרוסים הגיעו, אירינה לא נתנה לרבקה לצאת מהבור. האוקראינים השתוללו, והציקו לחיילי הצבא האדום והיא חששה. אחרי זמן לא רב הצבא כבר התפרס מסביב וחייליו התמקמו בבתי התושבים. היו ביניהם גם קצינים גבוהים והיו אפילו ק גם בבית משפחת קוביוק התיישבו חיילים רוסים: חיילי ם פשוטים וקצינים, וביניהם היה קצין אחד, בדרגה גבוהה, לויטננט, ואולי אפילו קפיטן . אירינה זיהתה מיד שהוא יהודי, וניגשה אליו.

שסביב

צינות.

68

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker