סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

: עשר - שנים פרק "יש לי ילדה יהודיה במרתף ."

"יש לי ילדה יהודיה במרתף, " היא אמרה לו.

ודמעות זלגו מעיניו.

בי הביט

יהודי ה הקצין

הוא היה כבן חמישים. הוא בא מקייב . אחר כך סיפר לי ש כל משפחתו נספתה שם.

תי סיפר

"ספרי מה עבר עלייך'', הוא ביקש, ו

אני

וסיפר וסיפר תי , והוא, החייל הקשוח, בכה , ורק ביקש לשמוע עוד ועוד . אני סיפרת י, ולא בכיתי. לא הצלחתי לבכות.

תי

יחפה, אפילו סמרטוטים על הרגליים כבר לא

הייתי

המגפיים

היו לי. הוא הלך לחפש והביא ל י אמנם לא היו זוג, האחד רחב הם היו ימני ושמאלי וכש תי נעל

מגפיים.

והשני צר, אבל

היה

הרגשתי מין אושר

הקצין היהודי היה מרוצה.

ציף אות מ מתוק

הוא

צחק.

"הבטתי במגפיים, הצר והרחב, ובפעם הראשונה מאז שאמא שלי לא חזרה – , בכיתי" רבקה אומרת.

הקצין היהודי לא הסתפק במגפיים. הוא הביא לי גם גם ות גדול ות שמיכ שתי , חומ וחמ ות ות , מצמר. אלו היו ש שמיכות נהגו החיילים לפרוש על גב הסוסים ששימשו את הצבא כדי שלא יקפאו בלילות הקרים.

69

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker