סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

פרק : עשר - ארבעה

דבורה'לה

החלטתי שאני מוכרחה ללכת ולראות את דבורה'לה, ומה קורה איתה , והייתי צריכה לאסוף הרבה אומץ. גם כי המצב בדרכים היה מסוכן: ה - n.k.v.d. )* חיפשו מתקוממים, ו בנדרוביצ ' ו ים לאומנים אוקראינים שלטו בדרכים ו זה היה . מפחיד וגם כי לא ידעתי איפה הכפר הזה. ידע תי את שמו ידעו תי מי המשפחה. ידע שביתם נמצא בפאתי הכפר ונקרא "חוּטוֹר",

תי

ללכת,

באופן כללי לאיזה כיוון עלי

וידע

ה גם

אבל איפה

. ק"מ

ושהכפר ההוא מרוחק מקוזין 10

בדיוק הוא נמצא? לא ידעתי .

"ולא היו שלטים בדרכים?", אני שואלת. "בכל האזור הכפרי הזה לא היו שלטים", רבקה אומרת. "כשהגעת לאיזה כפר, ידעת איפה אתה..."

כבר היה אביב.

את ם כפתורי ה עם חמה ה השמלה

הגדולים

לבשתי

חופן סוכריות בעיר וורבה דרך השדות לכפר הנידח

ו המבריקים, קנ יתי הסמוכה , והלכ י לבד תי

– ההוא ריטקודובה שמו.

___________________ )* n.k.v.d. –

המשטרה החשאית הכל יכולה של סטאלין לבטחון

המדינה

77

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker