קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

נוסף על כך, במבט על כל בית הספר כמרחב קוהרנטי ייעודי, ובתכנון הוליסטי של מרחבי עבודה למורים, יש להביא בחשבון את תפקידיו ותפקודיו הרבים של המורה ביום עבודתו, החל בישיבות צוות בחדר המורים, עבודה פרטנית, תורנויות בתוך המבנה ומחוץ לו, וכלה בשעות השהייה והפנאי. כל אלה צריכים לקבל מענה הולם, תוך מחשבה על עיצוב המעורר הרגשת שייכות ומוטיבציה. בייחוד יש לוודא, בכל תהליך תכנוני מיטבי, שההחלטות המבניות והעיצוביות הן תוצר של שיח פדגוגי מהותי ומנוסח של הצוות החינוכי וההנהלה. עוד יש לזכור כי, לצד ההצעות הגנריות המובאות כאן, התוצר העיצובי, ההתאמות והפתרונות המרחביים שייבחרו הם לוקליים ועליהם לבטא את בית הספר הספציפי בו יבוצעו. בפיתוח מרחבי העבודה ניתן לראות מודולות בעלות פונקציות שונות, אשר יחד נותנות מענה לתפקידים ולצרכים של המורה מודולות, אשר חלק מהן יכולות 6 בסביבת העבודה. להלן מובאות להיכלל בחדר המורים כפי שאנו מכירים אותו במבנים קיימים, חלק מהן יכולות לפרוץ את גבולות חדר המורים למרחבים נוספים ולהתקיים ב”מסורתיות” חלקית - או יכולות לארגן ולהגדיר מחדש את סביבת העבודה של המורה. "הכור” | מרחב מפגשים רב תכליתי מרחב למפגשים אנושיים, מקום בו רעיונות נולדים. המרחב יכול לשמש מקום להתכנסות מליאה, מפגשים מסוגים שונים, דיון, הרצאה, מעגלי שיח, עבודת צוותים: צוותי הנהלה, צוותי היגוי, צוותי

ויהווה מרחב אשר יכיל ויזמן את השינוי העתידי. בשני המקרים זהו תהליך המשביח את העשייה הפדגוגית והאקלים החינוכי. עם המורים בתקופה האחרונה עסקנו בפריצת פרדיגמת החשיבה על כיתת – מכיתה מוגדרת M21 – תכנון ועיצוב מרחבי 21 - האם במאה ה למרחבי למידה חדשניים במרקם הבית־ספרי, תוכנית לאומית שמוביל מינהל הפיתוח במשרד החינוך. המורים הם הנמצאים בחוד החנית של השינוי הפדגוגי. ככל שניטיב לתכנן ולעצב גם עבורם מרחב עבודה ראוי, על היבטיו הפונקציונליים, ארגונומיים ופסיכולוגיים-סביבתיים, כך נשפיע על מיטוב תהליכי האיכות, הגמישות והמוטיבציה בעבודת המורה ונעצב את חוויית העבודה המיטבית במוסד החינוכי. חשיבה מחודשת לאור כל אלה, כיצד נגדיר מחדש את מקום העבודה והמרחב הפיזי של המורים בבית הספר? מה מקומו ותפקידו של חדר המורים כפי שאנו מכירים אותו? ראוי להתחיל בחשיבה מחודשת על חדר המורים ה”קלסי”, על שזירתו והעשרתו במרחבי עבודה ושהייה, תוך ניצול מגוון מקומות במרקם הבית-ספרי. יש לתת את הדעת, כמובן, למצב ביניים בו מתקיים חדר מורים פרוגרמתי קלסי. במקרה כזה מוצע לתכננו כך שייתן מענה למגוון מצבים, “מקומות” וצרכים, כפי שיתואר בהמשך המאמר.

19

Made with FlippingBook Online newsletter