קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

חיזוק המורה, ותכנון מקום העבודה כמקום ראוי, מכבד, משמח ומאפשר - זהו מהלך האומר: חיזוק מעמד המורה. זהו מהלך מעודד מוטיבציה, המהדהד פנימה אל כל מרקם בית הספר, אל המבוגרים, אל התלמידים

בין המרחבים המוצעים כאן לפונקציות נוספות ולמרחבי הלמידה החדשניים בתוך המבנה של המוסד החינוכי ומחוץ לו. ובעיקר, כיצד צירי העבודה והלמידה יוכלו ליצור מארג קוהרנטי שלם, המתאים לתפיסתו של בית הספר והצוות הספציפי שלו. חליפה אישית האתגר שהצגנו כאן מדבר על בית ספר שבו חוויות הלמידה וההוראה שונות ומשתנות, ובהלימה, מקום המורה שונה ומשתנה. בבית ספר כזה המקום הפיזי של המורה איננו אחד, מוגדר ופורמלי, מן שונוּת בשימוש, ויוצר שיח אחר. התכנון, ַ אלא מגוון, מאפשר, מז המיקום והתפקוד של המקומות השונים מהווים הזדמנות לעיצוב חוויית העבודה של המורה בהתאם לשונות שלו או שלה, ומתן מענה לצרכים של כל אחד ואחת. בימים אלו מקדם מנכ”ל משרד החינוך, בהובלת מינהל הפיתוח, מהלך לעיצוב וטיפוח חדר המורים, ולכך יוקצה תקציב ייעודי. זה הזמן לחשוב מהו השינוי שאנחנו מייחלים לו, ולאן נרצה לכוון את רוח השינוי. זה הזמן לשאול שאלות, לחלום, לבחון, לרצות, להגדיר מחדש. חיזוק המורה, ותכנון מקום העבודה כמקום ראוי, מכבד, משמח ומאפשר - זהו מהלך האומר: חיזוק מעמד המורה. זהו מהלך מעודד מוטיבציה, המהדהד פנימה אל כל מרקם בית הספר, אל המבוגרים, אל התלמידים. וכך הוא יהדהד גם החוצה, אל הקהילה, ויתמוך בחיזוק מעמד המורה, המקצועיות והמקום בבית הספר ובחברה.

מרוהט בנעימות, עם נינוחות ורוגע, ויכול להיות פתוח - או מוגן, סגור ומובדל. אולי חלק מהם יוקמו אך ורק עבור מורים, כמקום לרגיעה ללא “רעשי” חוץ, ואחרים יפגישו מורים עם תלמידים או עם אורחים מבחוץ. מהם הצרכים הארגונומיים שחשוב למלא כדי ליצור למחשבה: חוויה שלמה של נינוחות? כמה מקומות כאלו חשוב שיהיו בבית עיצוב מושכל ונוח של עמדת המורה התורן בפנים, בתוך המבנה, או בחוץ, בחצר, כפינה פתוחה, מוצלת ומקורה. פינה כזאת עליה להיות נעימה ומאובזרת בכל הנדרש למורה בעת ההפסקה (מקום לשבת בנוחות, במיקום משמעותי, אפשרות לשתות ולאכול, לטעון את הטלפון וכד’) כך שתאפשר למלא משם את התפקיד בהפסקה. כיצד ליהנות מהשימוש במקום שלא בשעת תורנות למחשבה: הפסקה? מהם קודי השימוש? השלם גדול מסך חלקיו.... המודולות של המרחבים המוצעים במרקם 6 כשלפנינו כל הבית־ספרי, ובזמן תהליך החשיבה מחדש על מקום העבודה, עולות סוגיות תכנון ותפיסה בנוגע למרחבים, כל אחד בפני עצמו וביחס לאחרים: כיצד להשביח זרימה מרחבית על ידי שקיפות ראוּת. מתי יש להבדיל ולסגור ליצירת חוויה שונה ואינטימית. ִ ונ אילו סמיכויות פונקציונליות יש ליצור ומה תהיה מידת הריכוז או הפיזור של המקומות השונים בכלל בית הספר. מה יהיה היחס הספר? האם זהו גם מקום למפגש החברתי, ולמי? ” נקודת מבט “ | עמדת מבוגר בפנים וגם בחוץ

21

Made with FlippingBook Online newsletter