קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

הבנק שעוזר לך גם בבית...

משכנתאות בתנאים מיוחדים למורים ולעובדי הוראה

פטור מעמלת פתיחת תיק*

הבנקשל המורים

bankmassad. co.il בנק מסד באינטרנט

* 2446

המשכנתאות ניתנות בדלפקי המשכנתאות של הבנק הבינלאומי שבסניפי בנק מסד, מתן המשכנתאות כפוף לשיקול דעת הבנק הבינלאומי, בהתאם לתנאיו ולאחריותו. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית 31.12.18 פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *לבקשות חדשות בלבד. לביצוע עד

Made with FlippingBook Online newsletter