קשר עין גליון 291 - ירחון ארגון המורים - יולי 2019