קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

נילי ציוני | המחלקה לפיתוח מקצועי, השתלמויות ותרבות

יו״ר המחלקה לפיתוח מקצועי, השתלמויות ותרבות

קשר הודעות הארגון

המחלקה להשתלמויות אינה רק גוף המציע השתלמויות וקורסים, אלא מהווה חלק מארגון המורים הדואג לזכויות התעסוקתיות של המורים ולשיפור מתמיד בשכרם. לכן, מייד עם הבלחת הקורונה ואיסור ההתקהלות בישראל, היה לנו חשוב להבטיח את זכויותיהם של המשתלמים, כך שלא ייפגעו מחמת חוסר האפשרות להמשיך ולקיים השתלמויות פרונטליות, וכדי שיימצאו זכאים לשנת ותק בגין לימודיהם בשבתון, כמו גם לגמולי ההשתלמות המשפרים את השכר באופן משמעותי. פעלנו אפוא באופן מיידי להעברת ההשתלמויות לפורמט מקוון, בזום ובדרכים אחרות, תוך ליווי המשתלמים והמרצים שלנו בהנחיות לפעולה, וזאת, כאמור, כדי להמשיך את ההשתלמויות כך שיישמר רצף ההשתלמות, והמשתלם יעמוד בחובותיו להשלמת תוכנית הלימודים מול קרן ההשתלמות, ויימצא זכאי הן לשנת ותק בגין לימודיו הן לגמולי ההשתלמות. כל פעולה שעשינו במהלך ימי הקורונה נעשתה בתיאום ובאישור הפיקוח על הפיתוח המקצועי, כך שהכול יאושר כדת וכדין. בשונה מגופים שסגרו שערים, הוציאו את כל עובדיהם לחל"ת והותירו את המשתלמים חסרי מענה – אנחנו המשכנו בפעולה, גם בתוך ימי הסגר בבתים. פתחנו שלושה קורסים מקוונים חדשים בתוך ימי הקורונה וזאת לפי בקשות משתלמים שזרמו אלינו. מאות מורות ומורים בחרו להירשם ולהשתלם בקורסים הללו, כדי לנצל את הימים שנכפו עליהם בבית וכן כדי להגדיל את מספר גמולי ההשתלמות ולהעסיק עצמם. יתרה מזו: תשעת רכזי ההשתלמויות ברחבי הארץ נתנו מענה לפניות של משתלמים בכל ימי הקורונה. הפנייה אליהם התאפשרה באמצעות פרסום מספרי הטלפון הנייד האישי שברשותם, וזאת כדי להבטיח זמינות ונגישות. רכזי ההשתלמות שלנו ליוו כל אחת ואחד

במהלך ימי הקורונה. שירות מעין זה אינו עניין של מה בכך! בנוסף פעלנו לדחיית התאריך של סיום חובות המשתלמים של שנת תש"ף ע"י קרן ההשתלמות - כמו גם לדחיית תאריך הגשת תוכנית הלימודים למשתלמי תשפ"א. והקורונה... אף כי היה נדמה שהיא הסיפור שאינו נגמר, מאפשרת שיבה להשתלמויות פרונטליות, ועתה אנו שוקדים על השבת ההשתלמויות למתכונתן הפרונטלית, והכול בכפוף להנחיות ולמגבלות. לידיעתכם, השתלמויות הסיורים ללימודי ארץ ישראל שבו לפעולה בשטח, תוך שמירה על ההנחיות הנדרשות בימים אלה. אנו מקווים שבקרוב ישובו מאות המשתלמים בקולנוע ובתיאטרון שלנו ברחבי הארץ לאולמות המרווחים וניפרד מהזום... מה שרצינו לומר: להשתלם במחלקת ההשתלמויות בארגון המורים משמעו להשתלם עם גב, בביטחון שתמיד יהיה לך עם מי לדבר ומי שידאג לזכויות שלך כמשתלם וכמורה, בכל תרחיש הזוי ובכל נסיבות, יהיו מוזרות ככל שיהיו... העשור האחרון הביא לאקרנים גל של סרטים המתארים דיס אוטופיה וחורבן של כדור הארץ והמין האנושי בשל זומבים המתקיפים את כדור הארץ, אקלים קיצוני שאינו מאפשר חיים או... מגפות ויראליות הקוראות תיגר על החיים ועל הישגי המדע והרפואה.. והנה באה המציאות וייצרה תסריט שטובי הבימאים טרם ביימו אותה לסרט... אנחנו התמודדנו איתה יחד... ואם תרצו לדעת עוד על הגל הזה בקולנוע ועל גלים אחרים, בקולנוע, ובתחומים רבים אחרים – המחלקה שלנו מחכה לכם עם השתלמויות מרתקות ורעננות לשנת תשפ"א.

15

Made with FlippingBook Publishing Software