קשר עין גליון 299 - ירחון ארגון המורים ספטמבר-אוקטובר 2020

תוכנית בית ספר סגול, מרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה | ד״ר נועה אלבלדה ועמוס אבישר

תוכנית להטמעת מיינדפולנס ולמידה חברתית-רגשית בגישת בית ספר שלם תוכנית "בית ספר סגול"

ב

של חוסר ודאות, ואפילו כאוס, עולם דינמי שמשתנה ללא הרף, יש לרכוש כישורים כמו ניהול סטרס, ויסות רגשי, יציבות פנימית וחוסן מנטלי ופסיכולוגי. כל הכישורים החשובים הללו זכו לשם מיומנויות חברתיות-רגשיות או ), ונעשים מאמצים רבים היום, SEL( למידה חברתית-רגשית בארץ ובעולם, להטמיע אותם כחלק משגרת הלמידה בבתי ספר. כדי שנוכל להשתמש במיומנויות חברתיות-רגשיות בזמן אמת, דהיינו, להביא אותן לידי ביטוי בסיטואציות רלוונטיות, עלינו לבסס אותן על שתי יכולות תשתיתיות: הפניית קשב, וטיפוח מודעות לעצמי, לאחר ולעולם שסביבי. בעשורים האחרונים אחד הכלים המיושמים בבתי ספר בארץ ובעולם למטרת הקנייתן של שתי יכולות התשתית הללו הוא תרגול מיינדפולנס. התועלת שבתרגול מיינדפולנס מיינדפולנס הוא, למעשה, לא תרגול אחד, אלא שם כללי למשפחה של תרגולים מנטליים-קשביים שמטרתם לפתח ולטפח קשב ומודעות לעצמי ולאחר, מתוך גישה סקרנית וחוקרת כלפי המתרחש ברגע זה בתוכי ומסביבי (תחושות, רגשות, מחשבות, גירויים חושיים וכיו"ב). התועלות שיש בתרגול מיינדפולנס סדיר הודגמו בעשורים האחרונים במחקרים רבים. הן כוללות שיפור ביכולות של ניהול קשב, ויסות רגשות והתמודדות עם לחץ (סטרס), עלייה ברגשות פרו-חברתיים כמו אמפתיה וחמלה ועוד. ברמה הביולוגית, מחקרים הדגימו כי התועלות הפסיכולוגיות וההתנהגותיות שמביא התרגול מלוות בשינויים מבניים ותפקודיים באזורי מוח רלוונטיים וכן בבריאות גופנית משופרת. מיינדפולנס ולמידה חברתית-רגשית בזירה החינוכית הטמעה של מיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית הספר היא מהלך לא פשוט, אבל, כאמור, תועלת רבה בצידו. תוכנית

השיקה חברת גוגל 2008 שנת ״, מחקר Project Oxygen״ העולמית את פנימי של החברה שנמשך שנים אחדות, שמטרתו הייתה להבין אילו תכונות מאפיינות את המנהלים המצליחים ביותר שלה, בכל רמות הניהול. הממצאים של מחקר זה הראו כי נוסף ליכולות טכנולוגיות וקוגניטיביות היה מקבץ חשוב אחר של יכולות שיש לו קשר מובהק להצלחה מקצועית ר, יצירת אווירה של ֵ בחברה. יכולות אלו כללו הקשבה לאח מרחב בטוח וכן תשומת לב לרווחה נפשית בקרב הצוות וקידום אקטיבי שלה. התפרץ במחוז חוביי בסין נגיף הקורונה 2019 בסוף שנת החדש, ומשם התפשט למדינות נוספות ברחבי העולם. לטובת התמודדות עם הנגיף נקטו מדינות צעדים, כמו סגר, ריחוק חברתי, סגירת בתי עסק והעברת מערכת החינוך ללמידה מקוונת - כמעט בן לילה. אנו עדיין חווים את ההשפעות הרפואיות, החברתיות, הכלכליות והחינוכיות של נגיף הקורונה ונראה שהשפעות אלו יישארו איתנו עוד הרבה זמן ויובילו לשינויים חברתיים וכלכליים משמעותיים, אם כי נכון להיום קשה לחזות אילו שינויים בדיוק הם יהיו ומה תהיה השפעתם. לכאורה, שני האירועים המתוארים למעלה אינם קשורים זה לזה. האחד מתייחס לסוגיות הנוגעות לאיכות כוח האדם באחת מחברות התוכנה הגדולות והמצליחות ביותר בעולם, והשני מתייחס למשבר הרפואי הדרמטי ביותר שידעה האנושות . עם זאת יש קו 1918 מאז מגפת השפעת הספרדית בשנת דק, אך ברור, שעובר כחוט השני בין שני האירועים הללו, והוא ששניהם ממחישים כי אנו חיים במציאות בה סל הכישורים החיוני להתמודדות מיטבית עם העולם אינו בהכרח סל הכישורים שילדים רוכשים, נכון להיום, בבתי ספר. כפי שווירוס הקורונה מראה לנו בימים אלו ממש, כדי להצליח לנווט בעולם

50

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker