קשר עין גליון 300 - ירחון ארגון המורים נובמבר-דצמבר 2020

אשמים, תולים בעצמם את הקולר על כל בעיה או כישלון, ותכופות מדברים על עצמם במונחים שליליים מאוד. 'אני טמבל כזה, לא פלא שהוריי לא יכולים לסבול אותי'. רגשות אשם עלולים לנבוע מקיפוח בגיל צעיר. נערים ונערות רבים אינם מקבלים טיפול מסור במידה מספקת (חום, דאגה ותשומת לב), והם מפתחים הרגשה של חוסר שני בחייהם. – נערים ונערות הסובלים מרגשות כעס המופנה כלפי פנים אשם עלולים בנקל לכעוס על עצמם ולהיתפס לדיכאון, או לפגוע בעצמם בדרך מן הדרכים. – דיכאון בא לרוב בעקבות הכרה פנימית, הרגשת חוסר ישע שפשוט אינך יכול עוד להתמודד עם בעיות היום-יום. חוסר ישע ודיכאון ממושכים עלולים להוביל להרהורי התאבדות כאמצעי להיחלץ ממצב חסר תקווה. – נערים ונערות הם פגיעים וחשופים תגובה לאבדה קשה אם רגשות הערך העצמי שלהם תלויים כולם בגורם חיצוני אחד ויחיד. אם מקור זה אינו נמצא להם עוד, יש כל הסיכויים להיווצרות דיכאון. – לעיתים קרובות השגת תשומת-לב, אהבה, אהדה או נקם למדי פוגעים בני נוער בעצמם או מבטאים רגשות עצב כאמצעי להשיג אהבה והשתתפות מאחרים. דבר זה נכון בייחוד כאשר נבצר מהם להשיג תשומת לב בדרכים אחרות. קשים או תכופים מאוד במשפחה סכסוכים וחילוקי דעות עלולים ליצור דיכאון בקרב בני נוער, בייחוד ברגישים שבהם. – חשוב להביא בחשבון גורמים פיזיים גורמים פיזיולוגיים אפשריים לדיכאון: חוסר איזון הורמונלי, חוסר דם בשל מחסור בברזל, אי תפקוד של בלוטת התריס, אלרגיות ואי סדירות ברמת הסוכר בדם. בעזרת בדיקות גופניות אפשר להוציא גורמים פיזיים מכלל אפשרות.

דרכי מניעה מתן כבוד וקשב לנערים תקשורת והבעת רגשות בגלוי: מקדמים חמימות והסכמה בסיסיות. חיוני לנערים להרגיש שמבוגרים מתייחסים אליהם ברצינות ושאפשר לפנות אליהם לקבלת תמיכה והדרכה. מתוך חיקויים של הורים, יכולים הדגמת אופטימיות וגמישות: נערים ללמוד למנות את הדברים הטובים שנפלו בחלקם, ולא את הדברים הרעים. הורים המתמקדים בבעיות ובטרגדיות מגדלים, על פי רוב, נערים העושים כמותם. השיטה הטובה ביותר לעמוד על כך היא לשים לב לכמות הזמן המוקדשת לנושאים חיוביים לעומת נושאים שליליים. גישה אופטימית אפשר לעבד ולפתח. : ראוי לדבר אל הנערים בדרך ברורה, ולא שיחה עצמית חיובית בעקיפין. חשוב להבין שהצהרות שליליות לעצמם ועל עצמם רק עושות את המצב לגרוע יותר. יש משמעות רבה לכך שאנו, כהורים וכמחנכים, נסביר חסו דברים חיוביים ַ למתבגרים שהרגשתם תוטב אם הם יי לעצמם. חשיבה חיובית מוליכה לפעולה חיובית.

מתן כבוד וקשב לנערים מקדמים חמימות והסכמה בסיסיות; חיוני לנערים להרגיש שמבוגרים מתייחסים אליהם ברצינות ושאפשר לפנות אליהם לקבלת תמיכה והדרכה

53

Made with FlippingBook flipbook maker