קשר עין גליון 300 - ירחון ארגון המורים נובמבר-דצמבר 2020

שער הגיליון1
משולחן ההנהלה7
המחלקה הפרופסיונלית10
המחלקה לפנאי ונופש12
המחלקה לפיתוח מקצועי, השתלמויות ותרבות15
המחלקה לפנסיה16
המחלקה לקרנות השתלמות17
העמותה הפדגוגית18
קשר עין חוגג 300 גיליונות22
המורה המקצועי ומקומו בחיי התלמיד | יובל חדד24
שנת לימודים של אמפתיה והכלה במקום שיסוע וגזענות | ד"ר נעמי שמואל26
דברים שרציתי לומר | יעל טבת קלגסבלד28
הלקח מרצח רבין | הרב אופק מאיר32
חוויות הורים בוועדות זכאות ואפיון לאור הרפורמה | ד"ר שחר גינדי35
שפה אימונית בכיתה | יעל מייסלס36
הקורונה כזרקור לפערים בחברה | אורנית בן ישר38
מי רואה אותך בכלל?! | איריס ריידר40
אחדות עם ישראל | ד"ר אבי צפרוני42
כוחה של מחמאה | אבינועם הרש45
על ה"ידיעה" והלמידה המקוונת | ויליאם פרג'ון46
על השיר "מורים" מאת ד"ר רחלי אברהם-איתן | פרופ' סמדר דוניצה-שמידט49
שיחה עם מרדכי הרטל עם צאת ספר שיריו ארץ שני האגמים" | עמיקם יסעור50
על דיכאון והרס עצמי בגיל ההתבגרות | ד"ר רמי רחמים52
קוראים מגיבים | משה בודק; ד"ר שרי וייס; רונית כהן מוסק; גילה טטר-יצחק54
עצירה להתבוננות - פעילות לצוותים חינוכיים מבית מהותי58

Made with FlippingBook flipbook maker