קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

הטכנופדגוגיה מטרתה התאמת הלמידה לזמן הנוכחי ושיפור הפדגוגיה המסורתית באמצעות כלים טכנולוגיים, והטמעתה בבית הספר מצריכה עדכון ושינוי בלתי פוסקים

: אבחון ראשוני של הארגון מתחיל בבירור העמדות אבחון הצורך של הנהלת הארגון. ניתוח העמדות מציף התנגדויות ראשוניות שייתכנו בהמשך הדרך ושניתן להימנע מהן מבעוד מועד בחשיבה יצירתית ומכוונת מטרה של הנהלת הארגון. דוגמאות לשאלות שבהן נדרש בירור: מה רמת ההיכרות של אנשי הצוות עם עולם הטכנופדגוגיה? עד כמה הם מאמינים בשינוי זה כחובה בעלת משמעות לחינוך? עד כמה הם פתוחים לקבלת שינוי מסוג זה ומוכנים לאמצו ולהמשיך ולייצר תכנים בתחום זה? יש להציג את הנושא לפני צוותים מתוך הארגון הצגת הנושא: החינוכי, ולאחר מכן למפות ולאסוף תחושות, קשיים אפשריים ויתרונות שהם רואים בהכנסת השינוי. מהלך זה יכול לאפשר לאנשי הצוות לחוש שהם משתתפים בהבניית השינוי בבית הספר, כלומר, לאפשר שהשינוי יתחיל בשטח ויגיע למעלה, ולא "יונחת" מלמעלה. לאור ממצאי השלבים הקודמים יש לבנות בניית חזון ארגוני: חזון ארגוני המשלב טכנופדגוגיה. הצוות יכול לבנות חזון בית ספרי מחודש ולתכנן את תהליך הטמעתו בעתיד הקרוב. ניסוח החזון עם הצוות יאפשר הבנה עמוקה של הנדרש מהם לביצוע, לאור השינוי, ויביא לתחושת שותפות המאפשרת הטמעה מיטבית ארוכת טווח. בתוכנית העבודה יש לתרגם את בניית תוכנית העבודה: הפעילות הארגונית ליעדים - ספציפיים, מדידים, בני השגה, רלוונטיים ותחומים בזמן (בתוך כמה זמן יושג כל יעד, מתי מתחילים להגדיר יעדים מחדש). יעדים אלה יוגדרו לאור החזון ובשיתוף פעולה עם צוות ההנהלה ומומחי תוכן בית ספריים (לדוגמה, רכזי מקצוע).

כדי ליישם את תוכנית העבודה באופן למידה ארגונית: שתוצאות תוכנית זו יורגשו ויוכלו להימדד, יש להתחיל בלמידה של הארגון עצמו – על הארגון להיעשות ארגון לומד אשר מבצע תהליך מתמשך ומשתנה. אחד האתגרים הקיימים בשלב זה הוא התאמת תפקיד המורה, הכשרתו ופיתוחו המקצועי למציאות המשתנה. הטמעה של טכנופדגוגיה לאורך זמן בדרך מיטבית מחייבת למידה בקרב צוות הארגון. צפוי קושי בצירוף כלל הצוות לתהליך הלמידה ובקיום תהליך למידה מחייב ומעמיק לכולם. רפורמות בחינוך מדגישות את הצורך בפיתוח מקצועי מתמשך של מורים לאורך כל שנות עבודתם כגורם שיוביל לשיפור ולקידום. על הצוות המוביל ללוות את התהליך לאורך זמן, ולבצע התאמות לחומר הנלמד, לרפורמות החינוכיות ולדרישות המשתנות של משרד החינוך. הטמעה של טכנופדגוגיה אינה שינוי חד פעמי. היא מצריכה עדכון ושינוי בלתי פוסקים והפיכת הארגון לארגון לומד ומתפתח בהתאם. צפוי קושי בקיום תהליך המשכי הכולל למידה והתפתחות ושכלול של התהליך בהתאם לבית הספר תחום זה אינו יכול "לקפוא על שמריו" (הארגון הלומד) וצרכיו. כי קיפאון שכזה יהפוך את השינוי לשינוי שאינו רלוונטי. התוכנית היא תוכנית להטמעת שינוי פדגוגי שאינו דורס פדגוגיה קיימת, אלא מתקיים לצידה. שינוי שכזה מעורר, לטעמי, פחות התנגדות, מתוך ההבנה שזהו תהליך המתקיים לצד ניסיון העבר ולאורו. ההבנה הזאת תאפשר לצוות החינוכי להביא לידי ביטוי את תכונותיהם, ניסיונם והידע שלהם ובכך תחבר אותם לתהליך.

45

Made with FlippingBook Publishing Software