ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

סניפי ארגון המורים

MosheH@igm.org.il YaelL@igm.org.il

04-6434862 ׳ // טל 04-6084316 ׳ // טל

, נצרת עלית 3 מעלה יצחק , נצרת עלית 3 מעלה יצחק

גול ן צפו ן

EtiT@igm.org.il

04-6493421 ׳ , מרכז ניצנים, כרמיאל // טל 9 החרושת 04-6493425 ׳ , מרכז ניצנים, כרמיאל // טל 9 החרושת

כרמיא ל

MokhlissH@igm.org.il ChenZ@igm.org.il AnatSw@igm.org.il MalkiS@igm.org.il GhaziA@igm.org.il BaruchB@igm.org.il BrachaDr@igm.org.il VeraM@igm.org.il SharonG@igm.org.il JacobZ@igm.org.il AsafH@igm.org.il OferB@igm.org.il RonenS@igm.org.il MosheA@igm.org.il

מירו ן

04-6493401 ׳ // טל 04-6493402 ׳ // טל 04-6493413 ׳ // טל 04-6493412 ׳ // טל 09-7890601 ׳ // טל 09-7890600 ׳ // טל 03-7106768 ׳ // טל 03-7106731 ׳ // טל 03-7106730 ׳ // טל 03-7106779 ׳ // טל 08-9527560 ׳ // טל 02-9667588 ׳ // טל 02-9667587 ׳ // טל

, בית אמות, חיפה 157 יפו , בית אמות, חיפה 157 יפו , בית אמות, חיפה 157 יפו , בית אמות, חיפה 157 יפו , כפר סבא 20 התע״ש , כפר סבא 20 התע״ש , תל אביב 23 דרך מנחם בגין , תל אביב 23 דרך מנחם בגין , תל אביב 23 דרך מנחם בגין , תל אביב 23 דרך מנחם בגין

גליל מערבי

חיפ ה כרמ ל

משול ש

אילו ן ירקו ן

השרו ן

תל אבי ב

מרכ ז

שפל ה

D , בניין 13 מודיעין שדרות הרכס

, ירושלים 4 ירושלים צפון הלל , ירושלים 4 ירושלים דרום הלל

>>>

GilS@igm.org.il

08-9577805 ׳ , בניין אופרה, אשדוד // טל 25 האורגים 08-9764821 ׳ , מגדל הרכבת, באר שבע // טל 10 בן צבי

דרו ם

DavidD@igm.org.il YosiA@igm.org.il

נג ב

08-9764823 ׳ , מגדל הרכבת, באר שבע // טל 10 באר שבע בן צבי

www.igm.org.il חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם: ארגון המורים העל-יסודיים

>>>

>>>

Made with FlippingBook Annual report